Niste ulogovani, login | registracija

Pretraga

Lista regiona

Kursna lista

Na dan 21.10.2014.

Val.Kup.Sred.Prod.
EUR116.60119.59121.14
USD90.0093.2795.13
CHF95.8199.08100.37
GBP145.60150.88153.90
AUD79.3382.2083.85
RUB0.000.000.00
JPY84.6087.6789.42

Detaljnije >

Oročenu štednju karakteriše viši prinos na uložena sredstva u odnosu na druge modele štednje, ali sredstvima položenim na štednju ne možete raspolagati pre isteka roka oročenja utvrđenog ugovorom. Upravo zato oročena štednja predstavlja najbolje rešenje ukoliko želite da ostvarite viši prinos, i pri tome ste spremni da sredstvima položenim na štednju raspolažete tek po isteku ugovorenog roka oročenja. Kamatna stopa koju banka plaća na oročene štedne uloge je znatno viša u odnosu na kamatne stope na druge modele štednje.

Po isteku ugovorenog roka oročenja, uložena sredstva se, zajedno sa pripadajućom kamatom, automatski prenose na Vaš devizni račun po viđenju u Raiffeisen banci.

Na ovaj model oročene štednje moguće je deponovati sredstva u valuti EUR, USD, CHF, GBP, CAD, AUD i SEK.
Na raspolaganju su Vam rokovi oročenja od 3, 6, 12, 24 i 36 meseci za depozite u valutama EUR, USD i CHF, a depozite u valutama GBP, CAD, AUD i SEK možete oročiti na rokove od 6 i 12 meseci.

U okviru ugovorenog roka oročenja, banka primenjuje fiksnu kamatnu stopu važeću na dan polaganja depozita. Kamata se obračunava na godišnjem nivou, uz primenu konformne metode.
Iz iznosa bruto kamate banka, u ime i za račun klijenta, plaća porez na kamatu po stopi od 15%, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

Nominalne i efektivne kamatne stope na oročene depozite u valuti EUR

Iznos depozita u valuti EURPeriod oročenja
3 m6 m
NKSEKSNKSEKS
od 500 do 18.0000.25%0.21%0.55%0.47%
od 18.000,01 do 35.0000.35%0.30%0.65%0.55%
od 35.000,01 do 55.0000.45%0.38%0.75%0.64%
od 55.000,01 do 500.000,000.50%0.42%0.80%0.68%

Iznos depozita u valuti EUR

Period oročenja

12 m

24 m

36 m *

NKS

EKS

NKS

EKS

NKS

EKS

od 500 do 18.000

1.05%

0.89%

1.55%

1.32%

2.05%

1.75%

od 18.000,01 do 35.000

1.15%

0.98%

1.65%

1.40%

2.15%

1.83%

od 35.000,01 do 55.000

1.25%

1.06%

1.75%

1.49%

2.25%

1.92%

od 55.000,01 do 500.000,00

1.50%

1.27%

2.00%

1.70%

2.30%

1.96%

*Napomena: Najveći iznos sredstava koji Banka prima u depozit na 36 meseci je EUR 100.000,00.
Za iznos depozita preko EUR 500.000,00. bez obzira na period oročenja, kamatna stopa se odobrava po dogovoru.

EKS je niža od NKS jer je u obračun uključena i poreska obaveza klijenta. U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana klijent je obveznik poreza na ostvareni prihod - kamate po osnovu depozita po stopi od 15%, koji se plaća po odbitku i koji je banka kao isplatilac prihoda dužna da obustavi i uplati na račun poreskog organa.

Reprezentativni primer

Nominalne i efektivne kamatne stope na oročene depozite u valutama USD, CHF, GBP, SEK, AUD, CAD

ValutaMinimalni ulogPeriod oročenja
3 m6 m
NKSEKSNKSEKS
USD5000.10%0.08%0.30%0.25%
CHF7000.20%0.17%0.40%0.34%
GBP400--0.30%0.25%
SEK4,500--0.30%0.25%
AUD850--0.30%0.25%
CAD800--0.30%0.25%

Valuta

Minimalni ulog

Period oročenja

12 m

24 m

36 m

NKS

EKS

NKS

EKS

NKS

EKS

USD

500

0.50%

0.42%

0.70%

0.60%

1.00%

0.85%

CHF

700

0.70%

0.59%

0.90%

0.76%

1.10%

0.94%

GBP

400

0.50%

0.42%

-

-

-

-

SEK

4,500

0.50%

0.42%

-

-

-

-

AUD

850

0.50%

0.42%

-

-

-

-

CAD

800

0.50%

0.42%

-

-

-

-

*Napomena: Za iznos depozita preko EUR 500.000,00, USD 500.000,00, CHF 700.000,00, GBP 400.000,00, AUD 850.000,00, SEK 4.500.000,00, CAD 800.000,00, bez obzira na period oročenja kamatna stopa se odobrava po dogovoru.

EKS je niža od NKS jer je u obračun uključena i poreska obaveza klijenta. U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana klijent je obveznik poreza na ostvareni prihod - kamate po osnovu depozita po stopi od 15%, koji se plaća po odbitku i koji je banka kao isplatilac prihoda dužna da obustavi i uplati na račun poreskog organa.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Agencija za osiguranje depozita