Niste ulogovani, login | registracija

Dokumenta

Rezidenti

Nerezidenti

Predstavništva

Ambasade

Ogranci stranih pravnih lica

Pretraga

Lista regiona

Kursna lista

Na dan 01.11.2014.

Val.Kup.Sred.Prod.
EUR116.11119.09120.64
USD91.4594.7696.66
CHF95.4298.6799.96
GBP145.99151.28154.31
AUD80.4183.3385.00
RUB0.000.000.00
JPY82.4885.4787.18

Detaljnije >

Domaći platni promet

Prednosti elektronskog bankarstva

 • Povoljnija tarifa u domaćem i međunarodnom platnom prometu
 • Produženo vreme prijema naloga za plaćanje
 • Jednostavnost upotrebe
 • Smanjenje obimne papirologije klijenata
 • Racionalno korišćenje vremena
 • Brzina, kvalitet i sigurnost obavljanja platnog prometa
 • Mogućnost povezivanja sa internim finansijskim sistemom klijenta

Priručnik za plaćanja u zemlji i inostranstvu


Telefon: 011/3026-800
E-mail: cm@raiffeisenbank.rs

.

Efikasnost i ekonomičnost

U oblasti platnog prometa Raiffeisen banka svojim klijentima pruža kompletnu bankarsku uslugu na jednom mestu. Kao osnovne vrednosti funkcionisanja platnog prometa u banci postavili smo ekonomičnost, efikasnost i sigurnost, kako bismo umanjili Vaše troškove i omogućili Vam da poslujete po svetskim standardima.

Zašto izabrati Raiffeisen banku?

Otvaranjem poslovnog računa kod Raiffeisen banke, klijentima je omogućeno:

 • Konkurentna i jednostavna tarifa
 • Sistemi E-bankinga – RaiffeisenOnLine i Halcom
 • Kvalitetna podrška i pomoć prilikom obavljanja platnog prometa
 • Izvršavanje naloga za plaćanje u veoma kratkom vremenskom roku od trenutka dostavljanja naloga
 • Nesmetano korišćenje svih priliva od trenutka dospeća na račun
 • Izbor načina i vremena izvršenja naloga
 • Mogućnost plaćanja sa valutom unapred
 • Maksimalna sigurnost i bezbednost podataka o Vašem poslovanju
 • Podnošenje instrumenata obezbeđenja na prinudnu naplatu
 • Podnošenje obračunskih naloga (kompenzacija, cesija, asignacija)
 • Brza i efikasna naplata čekova
 • Uplata pazara i korišćenje noćnog trezora

Ko može da postane klijent Raiffeisen banke?

Tekući račun u Raiffeisen banci može otvoriti svako pravno lice ili fizičko lice koje obavlja delatnost i koje je registrovano na teritoriji Republike Srbije. Preduslov za klijenta je da ima validnu dokumentaciju neophodnu za otvaranje računa. Spisak dokumentacije možete pronaći sa desne strane.

Prilivi i plaćanja

Plaćanja sa dinarskog računa mogu se vršiti dostavljanjem naloga za plaćanje u bilo koju od naših filijala ili elektronskim putem preko jednog od naših E-banking sistema: RaiffeisenOnLine ili Halcom.

Klijent bira da li će nalog biti izvršen po hitnom postupku ili po redovnoj proceduri.

Svi nalozi dostavljeni radnim danom:

 • elektronski – do 16h
 • u papirnoj formi – do 14h

biće izvršeni istog dana.

Nalog se može dostaviti sa datumom valute unapred. Klijent može elektronskim putem dostavljati naloge i subotom i nedeljom, ali će se ovi nalozi izvršavati prvog sledećeg radnog dana.

Prilivi

Sve uplate u korist računa klijenata knjiže se u realnom vremenu, a odmah po knjiženju sredstva se mogu nesmetano koristiti za dalje potrebe.

Gotovina

U poslovanju sa gotovim novcem banka svojim klijentima pruža sledeće usluge:

 • Uplata i isplata gotovine
 • Prikupljanje i transport gotovine od sedišta klijenta do banke
 • Isporuka i transport gotovine od banke do sedišta klijenta

Informacije o poslovanju

Izvodi o stanju i prometu po računima mogu se preuzeti u ugovorenoj dinamici i to:

 • putem E-bankinga
 • E-mailom
 • lično
 • SWIFT MT940