Plaćajte na rate

Beskamatnom karticom!

Brzo. Lako.

Na rate bez kamate.

SAMO UZ
LIČNU KARTU

GOTOVA ZA
15 MINUTA

ZAŠTO BESKAMATNA KARTICA?

Ovu karticu možete koristiti umesto čekova, dovoljno je samo da odredjenu kupovinu platite njome i u

zavisnosti od utrošenog iznosa, plaćanje će se podeliti na 3, 6 ili 12 rata.

Karticu možete da koristite za kupovinu u zemlji i u inostranstvu kao i za kupovinu na internetu.

RATE

3

6

12

Iznos kupovine u zemlji 5.000 - 15.000 RSD 15.001 - 30.000 RSD više od 30.000 RSD
Iznos kupovine u inostranstvu 40 - 130 EUR 130.01 - 250 EUR više od 250.01 EUR

Podnesite

zahtev onlajn

samo sa ličnom kartom, odgovor dobijate brzo

a karticu možete preuzeti u filijali po Vašem izboru.

Lični
podaci
Samo
lična karta
Podaci
o korisniku
Podaci o
zaposlenju

Hvala Vam što ste nam ostavili kontakt podatke, uskoro ćemo Vas pozvati.

Ukoliko želite da zahtev podnesete putem interneta pripremite Vašu važeću ličnu kartu (u slučaju da lična karta ima čip, potrebno je priložiti očitanu ličnu kartu) ili pasoš, možete ih skenirati ili slikati mobilnim telefonom.

Hvala Vam što ste nam ostavili Vaše kontakt podatke, uskoro ćemo Vas pozvati.

 

Ukoliko želite da zahtev podnesete putem interneta pripremite Vašu važeću ličnu kartu (u slučaju da lična karta ima čip, potrebno je priložiti očitanu ličnu kartu) ili pasoš, možete ih skenirati ili slikati mobilnim telefonom.

Povratak Nastavi

Nisu popunjena sva potrebna polja. Samo ispravno popunjen zahtev koji sadrži sve potrebne podatke može biti prosleđen na dalju obradu.
 
Kako podneti zahtev?

Zahtev za kreditnu karticu možete podneti onlajn, bez odlaska u ekspozituru ili u najbližoj filijali. Kartica Vam se može odobriti samo uz ličnu kartu ukoliko Vam je za plaćanje potreban limit u iznosu do 60.000 dinara.
Za podnošenje zahteva onlajn za limite do 60.000 dovoljno je da:

 • na formi za podnošenje zahteva ostavite svoje podatke
 • priložite svoju ličnu kartu (slikanu prednju i zadnju stranu/očitane podatke, ukoliko je lična karta sa čipom) ili sliku pasoša.
 • ostavite podatke o poslodavcu (naziv i adresa poslodavca, kontakt telefon osobe iz obračunske službe)

 

Za veći iznos limita prilikom podnošenja zahteva potrebno je pripremiti:

  • Overenu Potvrda o zaposlenju i visini primanja

  • Izvod po tekućem računu za poslednja 3 meseca (ukoliko podnosilac zahteva ne prima zaradu preko tekućeg računa u Raiffeisen banci)

    

 
​Primanja i radni staž
 • ▸ Minimalna zarada: 18.000 RSD
 • ▸ Minimum 6 meseci ukupnog radnog staža
 • ▸ Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
 • ▸ Minimum 18 godina i maksimum 68 godina starosti
 • ▸ Prijava na adresi stanovanja najmanje 6 meseci

 

Kontakt telefon

 • ▸ Obavezan kućni telefon ili postpejd mobilni telefon (obavezno priložiti kopiju poslednjeg računa postpejd mobilnog telefona, koji je vezan za adresu iz lične karte, adresu stanovanja ili kontakt adresu podnosioca zahteva)
 • ▸ Obavezan telefon na radnom mestu

 

 
Kupovina obavljena na 3 rate* 15.000 RSD
Iznos rate (15.000/3) 5.000 RSD
Mesečna naknada za vođenje kreditne partije 240 RSD**
(EUR 2)
Mesečna naknada na ime osiguranja korisnika kartice od posledica nesrećnog slučaja 20 RSD
Mesečna naknada na ime kombinovanog osiguranja finansijskih gubitaka korisnika platne kartice (gubitka, krađa i krađa podataka sa kartice - skiming) 40 RSD
Uplatom mesečne obaveze u celosti (dospela rata + mesečne naknade) ne obačunava se kamata 5.060 + 240 = 5.300 RSD
Minimalni iznos uplate po izvodu (5% od ukupnog dospelog duga) 5.300 * 5% = 265 RSD

PODNESITE ZAHTEV

 * Rate ne se ne izmiruju automatski. Neophodno je da klijent sam izmiri ukupan iznos rata koje su dospele.

** Dinarske naknade vezane za kurs evra, utvrđene su u dinarskoj protivvrednosti evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 17.10.2016. godine, uz zaokruživanje na prvu deseticu niže. Usklađivanje vrednosti naknada se vrši svake godine, jedanput godišnje prema vrednosti zvaničnog srednjeg kursa za EUR na dan 17.10. Banka nakon svakog usklađivanja počinje sa primenom izmenjene naknade po isteku roka od 30 dana od datuma usklađivanja.

 

Na koji način se transakcije dele na rate?

Svaka transakcija iznad RSD 5.000 se deli na rate po sledećem ključu:  

Kupovina u zemlji:

Iznos trans. RSD 5.000 - 15.000 se deli na 3 rate

Iznos trans. RSD 15.001 - 30.000 se deli na 6 rata

Iznos trans. RSD 30.001+ se deli na 12 rata  

Kupovina u inostranstvu:

Iznos trans. EUR 40 - 130 se deli na 3 rate

Iznos trans. EUR 130.01 - 250 se deli na 6 rata

Iznos trans. EUR 250.01+ se deli na 12 rata

Transakcije kupovine manje od RSD 5000 i sve transakcije podizanja gotovine se ne dele na rate.

Kako mogu koristiti karticu bez ikakve kamate?

Uplatom dospelih rata do datuma dospeća, kao i uplatom celokupne potrošnje koja nije podeljena na rate nećete platiti kamatu.

Kada se rata računa po revolving a kada po instalment principu?

Potrošnja se inicijalno računa po instalment principu, odnosno deli na rate, ukoliko je predmet transakcije kupovina iznad RSD 5.000, odnosno EUR 40, a u slučaju da klijent ne izvrši plaćanje rate u celosti po dospeću iste, neplaćeni iznos rate prelazi u ukupan dug i plaća se po revolving principu. 

Da li mogu prevremeno da otplatim kupovinu koja je podeljena na rate?

Svaka transakcija se može prevremeno otplatiti. Dovoljno je da u najbližoj fililjali podnesete zahtev za prevremenu otplatu neke od izvršenih transakcija.

Na koji način otplaćujem iznos koji sam iskoristio sa karticie?

Dospele obaveze klijenti mogu izmiriti u filijali Raiffeisen banke ili drugih poslovnih banaka kao i putem elektronskog bankarstva. Klijenti koji imaju tekući račun u Raiffeisen banci, dospele obaveze mogu otplaćivati trajnim nalogom koji se izvršava bezuslovno u iznosu 5% od ukupnog duga. Ukoliko postoji potreba da se izmiri više od 5%, to možete uraditi putem elektronskog bankarstva ili u nekoj od filijala poslovnih banaka.

Da li klijent koji ne uplati jednu ratu, odnosno jednu ratu uplati po revolving principu, može i dalje da koristi plaćanje na rate bez kamate?

Svaka rata dospeva bez kamate i samo u slučaju neplaćanja iste po dospeću, celokupan iznos rate će preći u revolving naplatu. Svaka sledeća rata koja dospeva na naplatu, dospeva bez kamate tako da klijent neplaćanjem jedne rate ne gubi privilegiju plaćanja rata bez kamate.

PODNESITE ZAHTEV

Za sve dodatne informacije molimo Vas da pozovete
Kontakt centar na broj telefona 011/3202-800 ili nas kontaktirajte putem chat-a na ovom linku.