Test forma

Ako u korišćenju imate više proizvoda iste vrste (npr. dva kredita, dve kartice), a za neki od njih ne želite da nastavite sa otplatom, navedite koji su to proizvodi.

Prihvatio/la sam Pravila privatnosti i saglasan/a sam.