12 Aug 2019

Analiza inflacije u julu

Treći mesec za redom inflacija je ostvarila negativnu stopu rasta u julu (-0,2% mesečno),. Razlog julske deflacije je pad cena hrane i bezalkoholnih pića (-1,3% mesečno). Na godišnjem nivou, inflacija je imala blagi oporavak rasta na 1,6% godišnje posle 1,5% godišnje u junu mesecu usled sezonskog rasta cena hrane i bezalkoholnih pića (+2,1%) posle 1,5% u junu i rasta cena rekreacije i kulture (+2,5%) posle 1,7% u junu zbog sezonskog rasta cena paket aranžmana za letovanje (+20,0%). Julska inflacija je i dalje u okviru inflacionog targeta (3% +/- 1,5pp) ali je na granici donjeg ranga, što je podržalo NBS u odluci da smanji referetnu kamatnu stopu na 2,50% na prošlonedeljnom sastanku. Slabije performanse ekonomije, kao i jak dinar u odnosu na evro utiču na usporavanje rasta inflacije, tako da smo izmenili prognozu rasta inflacije i smanjili na 1,7% za kraj godine.