12 Jul 2019

Analiza inflacije u junu

Drugi mesec za redom inflacija je ostvarila negativnu stopu (-0,3% mesečno), čak je i nivo identičan nivou ostvarenom u maju. Razlog junske deflacije je pad cena hrane i bezalkoholnih pića (-1,0% mesečno). Na godišnjem nivou, inflacija je očekivano usporila rast na čak 1,5% godišnje posle 2,2% godišnje u maju mesecu usled efekta sezone na usporavanje rasta cena hrane i bezalkoholnih pića i cena alkoholnih pića (+1,5%) posle 2,7% u maju i usporavanja rasta cena transporta (+1,4%) posle 3,2% u maju zbog pada cena goriva za putničke automobile. Junska inflacija je i dalje u okviru inflacionog targeta (3% +/- 1,5pp) ali je na granici donjeg ranga, što je podržalo NBS u odluci da smanji referetnu kamatnu stopu na 2,75% na jučerašnjem sastanku.

Moguće da će potrošačke cene tokom leta imati dodatnu silaznu putanju, iako postoji rizik zaustavljanja/usporavanja pada inflacije zbog poplava čiji efekat na poljoprivredu tek treba da se sagleda. Naravno, rizik predstavalja i neizvesno kretanje cena nafte na svetskim tržištima. Uzevši sve u obzir očekujemo da će se inflacija kretati u rasponu od 1,5% do 2,5% do kraja godine.

Sadržaj dokumenta, ili bilo koji njegov deo, ne mogu se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje vrste imovine ili prava. Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije objavljene u dokumentu zasnivaju se na javnim statističkim i ostalim informacijama koje potiču iz izvora u čiju potpunost i pouzdanost Raiffeisen banka a.d. ne sumnja, ali za koju ne može da garantuje. Stoga su sve informacije date u ovom izveštaju podložne promenama koje zavise od promena izvora informacija, kao i od promena koje nastupe od trenutka pisanja ili objavljivanja teksta do njegovog čitanja. Informacije u izveštaju su isključivo informativnog karaktera i neće se smatrati savetom ili ponudom za kupovinu ili prodaju bilo kog od instrumenata investiranja predviđenog zakonima koji uređuju tržište kapitala u Republici Srbiji ili drugim zemljama. Dokument ili njegovi delovi ne mogu se kopirati ili na bilo koji drugi način reprodukovati bez navođenja izvora.