Bezbednosne preporuke i saveti

U nastavku ćete naći preporuke i savete banke važne za opštu bezbednost u digitalnom okruženju, plaćanja na internetu i korišćenje platnih kartica. Preporučujemo Vam da se zbog sopstvene sigurnosti, očuvanja privatnosti podataka i zaštite svojih sredstava, detaljno upoznate sa njima.

Opšte bezbednosne preporuke

Banka nikada od bilo kog svog klijenta ne traži da unese ili saopšti svoje sigurnosne kredencijale (korisničko ime, lozinku, PIN za mobilnu aplikaciju, PIN ili CVV za platne kartice) putem SMS poruka, i-mejla, društvenih mreža ili drugih vidova komunikacije.

Saveti kompanijama koje obavljaju devizna plaćanja prema inostranstvu

Ukoliko vršite devizna plaćanja, neophodno je da obratite pažnju na mogući oblik prevare kome su izložene kompanije koje vrše pomenute transakcije.

Saveti u vezi sa prevarnim porukama i lažnim ponudama

Preporučujemo da poruke od nepoznatih pošiljalaca ne otvarate i da budete posebno obazrivi ukoliko poruku dobijete navodno od finansijske institucije, državne institucije ili neke druge agencije koja od Vas zahteva podatke o Vašem nalogu, računima ili platnim karticama, odnosno verifikaciju naloga ili unos podataka.

Upotreba javnih wifi mreža

Izbegavajte korišćenje javnih WiFi mreža prilikom korišćenja usluga onlajn i mobilnog bankarstva.

Zaštita prilikom plaćanja na internetu

Nikada ne unosite PIN Vaše platne kartice na internetu – PIN unosite isključivo na bankomatima ili POS terminalima za plaćanje koje nije onlajn.

Korišćenje platnih kartica

Banka nikada neće putem telefona, i-mejla, društvenih mreža ili na bilo koji drugi način tražiti da joj dostavite PIN i broj svoje platne kartice ili CVV kod koji se koristi za potpis transakcije platnom karticom preko interneta.

MODELI NAJČEŠĆIH POKUŠAJA ONLINE PREVARA

 • LAŽNA OBAVEŠTENJA O STATUSU POŠILJKE

  Kada Vam stigne mejl ili poruka na društvenim mrežama gde se navodi da je radi potvrde prijema neke pošiljke neophodno da izvršite dodatnu uplatu, najpre učinite sledeće:

  • Ukoliko ne očekujete bilo kakvu pošiljku ili onu koja se navodi u primljenom „obaveštenju“, obrišite zlonamerni mejl/poruku i ne odgovarajte.
  • Ukoliko ipak očekujete neku pošiljku, ne odgovarajte na dobijeni mejl/poruku, već najpre kontaktirajte direktno kurirsku službu koja je odabrana prilikom porudžbine, preko njenih zvaničnih kontakt kanala.

  VAŽNA NAPOMENA:

  Sve i‑mejl poruke koje Vam budu prosleđene od strane Raiffeisen banke, biće upućene sa i‑mejl adresa/domena „@raiffeisenbank.rs“.

 • LAŽNE NAGRADNE IGRE I PRODAJA ARTIKALA PO NEREALNO NISKIM CENAMA

  Sve više je rasprostranjena pojava lažnih oglasa na društvenim mrežama koji navode mogućnost poklona ili kupovine robe po nerealno niskim cenama, za koje je potrebno da na određenoj internet stranici unesete svoje lične i/ili podatke sa kartice. NE UNOSITE TE PODATKE. U pitanju su prevare koje je najlakše prepoznati po tome da Vam se roba nudi po nerealno niskim cenama po kojima je nemoguće kupiti bilo gde drugo. Takođe, svaka nagradna igra Raiffeisen banke je uvek oglašena na sajtu, sa jasnim pravilima i rokom trajanja. Kod primanja bilo koje vrste „obaveštenja“ o nagradnoj igri, obavezno se najpre informišite na sajtu banke o aktulenim promotivnim akcijama i, pre bilo čega, NE UNOSITE lične podatke na linkove koji Vam stižu sa takvim „ponudama“.

  VAŽNA NAPOMENA:

  Sve i‑mejl poruke koje Vam budu prosleđene od strane Raiffeisen banke, biće upućene sa i‑mejl adresa/domena „@raiffeisenbank.rs“.

 • LAŽNA OBAVEŠTENJA O UPLATI NA RAČUN ILI ISPLATI SA RAČUNA

  Ukoliko dobijete poruku u kojoj se navodi da ste dobili priliv/uplatu na devizni račun ili da je izvršena neočekivana isplata sa istog, status promene stanja proverite isključivo direktno u banci ili na svom online banking nalogu.

  Prevarna poruka najčešće sugeriše da na stranici na internetu unesete svoje podatke ili odgovorite na i‑mejl, te nikako ne treba postupati po takvim uputstvima.

  Ukoliko sa bankom ne potvrdite postojanje konkretne transakcije ili ukoliko i‑mejl nije poslat sa verifikovane adrese banke, obrišite zlonamernu poruku i nemojte na nju odgovarati.

  VAŽNA NAPOMENA:

  Sve i‑mejl poruke koje Vam budu prosleđene od strane Raiffeisen banke, biće upućene sa i‑mejl adresa/domena „@raiffeisenbank.rs“.

 • PREVARE KOJIMA SU IZLOŽENI PRODAVCI NA OGLASIMA

  U slučaju da obavljate prodaju ili nudite usluge putem oglasa, može se dogoditi da Vam se obrati potencijalni kupac, zapravo prevarant, koji od Vas traži podatke sa Vaše platne kartice (broj kartice, datum isteka ili sliku kartice), pod izgovorom „uplate na karticu“. U pitanju je prevara i neophodno je da ovakve pokušaje izbegavate i ne delite svoje podatke sa platnih kartica.

  VAŽNA NAPOMENA:

  Sve i‑mejl poruke koje Vam budu prosleđene od strane Raiffeisen banke, biće upućene sa i‑mejl adresa/domena „@raiffeisenbank.rs“.