Možete nam se obratiti u svakom trenutku

na raspolaganju su Vam svi kanali komunikacije:

  • E-mail: info@raiffeisenbank.rs
  • Kontakt centar (24h): 011/3202-100 ili 0700/111-000 (pozivanje ovog broja se naplaćuje po ceni lokalnog poziva sa bilo kojeg mesta u Srbiji).
  • Filijale: pronađite najbližu filijalu
  • Pisanim putem na adresu centra
  • Pisanim putem na adresu centrale banke: Raiffeisen banka, Đorđa Stanojevića br.16, 11070 Novi Beograd
  • Putem Kontakt forme na sajtu banke

 

Kontakt forma

Polja obeležena * su obavezna

Prikupljene podatke Raiffeisen banka ad Beograd koristi u svrhu kontaktiranja klijenata, pripremnih radnji za kreiranje ponude - pre samog kontakta od strane službenika banke, kao i u informativne, servisne i svrhe neposrednog oglašavanja, i preduzima sve potrebne mere zaštite podataka o ličnosti klijenta Raiffeisen banka ad Beograd. Raiffeisen banka ad Beograd dobijene podatke ne prosleđuje trećim licima bez izričite saglasnosti klijenta. Ukoliko klijent želi da podaci o njemu budu izbrisani iz internet baze podataka Raiffeisen banka ad Beograd, potrebno je da pošalje zahtev na e-mail adresu: info@raiffeisenbank.rs.

Više informacija o zaštiti podataka možete pogledati na linku.

Klijent ima pravo na pisani prigovor banci ako smatra da se banka ne pridržava odredaba Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga i drugih propisa, Opštih uslova poslovanja ili dobrih poslovnih običaja ili obaveza iz ugovora zaključenog sa klijentom.
 Ukoliko klijent nije zadovoljan odgovorom banke na prigovor ili banka nije odgovorila na prigovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, klijent ima pravo da, u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, pokrene postupak vansudskog rešavanja spornog odnosa - postupak posredovanja, podnošenjem predloga Narodnoj banci Srbije – Centru za korisnike finansijskih usluga, na adresu poštanski fah 712. Adresa Narodne banke Srbije kao organa koji vrši kontrolu banaka je Ul. Nemanjina br. 17, 11000 Beograd.