Karijera

Mlađi saradnik za odnose sa malim preduzećima i preduzetnicima

Raiffeisen banka a.d. Beograd traži odgovarajućeg kandidata za otvorenu poziciju

Mlađi saradnik za odnose sa malim preduzećima i preduzetnicima

Radni odnos na određeno vreme

U okviru Sektora za poslove sa  malim preduzećima i preduzetnicima

Vaše kvalifikacije:

 • VII/VI stepen stručne spreme – Ekonomski fakultet ili Fakultet organizacionih nauka / Viša škola ekonomskog usmerenja
 • Znanje engleskog jezika
 • Razvijene komunikacione i organizacione sposobnosti
 • Sklonost za rad u timu
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)

 Vaše dužnosti:

 • Kontaktira klijente, organizuje i prisustvuje poslovnim sastancima, u cilju ostvarivanja saradnje;
 • Vrši prijem zahteva za kredit, pribavlja finansijske izveštaje i ostalu neophodnu dokumentaciju, vrši kontrolu iste i pribavlja ostale neophodne informacije o klijentu;
 • Vrši posete postojećim i potencijalnima klijentima u cilju sagledavanja poslovanja klijenata i dobijanja dodatnih informacija o bonitetu, potrebnih za donošenje odluke o kreditnom zahtevu;
 • Vrši obradu kreditnog zahteva i izrađuje kreditnu aplikaciju (u LM APS-u, AF i WF) u cilju donošenja odluke;
 • Sarađuje sa Risk analitičarem u cilju izrade finansijske analize klijenta, analize rizičnosti plasmana;
 • Vodi evidenciju održanih sastanaka;
 • Prati administriranje i otplatu kredita i interveniše u slučaju neredovnog izmirivanja obaveza, sa posebnim akcentom na klijente sa vecom izlozenoscu;
 • Odgovoran je za ostvarivanje sopstvenih ciljeva
 • Odgovoran je za blagovremeno preduzimanje svih koraka definisanih u procedurama naplate, Workout i EWS procedurama

Ako želite da se pridružite dinamičnoj bankarskoj grupi, pošaljite svoju prijavu sa biografijom Odeljenju za kadrovske poslove, sa naznakom za koju poziciju konkurišete na e-mail: hr.department@raiffeisenbank.rs ili na adresu: Raiffeisen banka a.d. Odeljenje za kadrovske poslove, Đorđa Stanojevića 16, 11070 Novi Beograd.

Rok za prijavljivanje je 11.09.2019.

*Napominjemo da ćemo kontaktirati samo kandidate koji uđu u uži izbor