Karijera

Ovlašćeno lice za sprečavanje pranja novca (m/ž)

RaiffeisenInvest a.d. Beograd/ Raiffeisen Future a.d. Beograd DUDPF traže odgovarajućeg kandidata za poziciju Ovlašćeno lice za sprečavanje pranja novca (m/ž) u okviru AML unita

Raiffeisen Invest a d Beograd je Društvo nadležno za organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom (UCITS fondovima) i alternativnim investicionim fondovima Društvo za upravljanje ula ž e imovinu fondova sa ciljem ostvarivanja porasta vrednosti imovine fonda primerenoj vrsti i rizicima ulaganja definisanim investicionom strategijom fonda Društvo za upravljanje upravlja imovinom fondova isključivo u interesu članova fondova.

Raiffeisen Future a d Beograd DUDPF je Društvo nadležno za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima Društvo odgovornim i profesionalnim upravljanjem ula ž e imovinu fonda uz postizanje optimalnog odnosa između ostvarenog prinosa i nivoa preuzetog rizika, sa ciljem uvećanja iznosa budućih privatnih penzija članova fonda.

Tražimo vrednu i posvećenu osobu, koja voli da preuzme inicijativu, analitično pristupa zadacima i ceni izazove, a pritom je motivisana da uči i primenjuje stečena znanja u dinamičnom okruženju.

 

Potrebne kvalifikacije:

 • Fakultetsko obrazovanje 240 ESPB) pravnog, ekonomskog ili usmerenja organizacionih nauka
 • Najmanje dve godine iskustva u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, sistemu internih kontrola ili primene propisa o kontroli usklađenosti poslovanja
 • Znanje engleskog jezika viši srednji nivo (B2)
 • Razvijene komunikacijske i prezentacijske veštine
 • Razvijene organizacione sposobnosti i veštine timskog rada
 • Proaktivan pristup poslu
 • Sposobnost holističkog sagledavanja i donošenja odluka

 

Najvažnije dužnosti:

 • Operativno sprovođenje aktivnosti iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma
 • Analiza transakcija, kreiranje službenih beleški i odlučivanje o prijavama sumnjivih transakcija u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma
 • Komunikacija sa nadležnim državnim organima u vezi sa aktuelnim slučajevima
 • Analiza rizika klijenata sa aspekta pranja novca i finansiranja terorizma
 • Razvoj i unapređenje postojećih i novih proceduralnih i softverskih rešenja
 • Usklađivanje internih akata i kreiranje izveštaja
 • Učešće u identifikaciji klijenata davanjem stručnog mišljenja
 • Evidencija o transakcijama i klijentima u skladu sa regulatornim zahtevima i internim procedurama
 • Obavljanje funkcije ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma i odgovarajućim podzakonskim aktima
 • Primena Grupnih standarda iz oblasti sprečavanja pranja novca i redovna komunikacija sa ovlašćenim licima za sprečavanje pranja novca Raiffeisen banke a.d. Beograd na primeni najviših standarda iz ove oblasti
 • Priprema izveštaja i analiza iz svog delokruga, kao i internih akata i obuka zaposlenih iz predmetne oblasti

 

Šta nudimo?

 • Timski rad u pozitivnoj atmosferi i podržavajućem radnom okruženju
 • Priliku za profesionalni i lični razvoj i kontinuirano usavršavanje
 • Moderne i digitalizovane procese
 • Uspostavljanje balansa između privatnog i poslovnog života uz fleksibilno radno vreme i hibridni način rada
 • Privatno zdravstveno osiguranje i penzioni fond
 • Kompanijski restoran sa povlašćenim cenama za zaposlene

 

Ukoliko si zainteresovan/a da nam se pridružiš, prijavi se posredstvom sledećeg linka: Link za prijavu

Oglas je otvoren do 27.03.2022.

*Napominjemo da ćemo kontaktirati samo kandidate koji uđu u uži izbor.