Karijera

Saradnik za odnose sa malim preduzećima i preduzetnicima

Raiffeisen banka a.d. Beograd traži odgovarajućeg kandidata za otvorenu poziciju: Saradnik za odnose sa malim preduzećima i preduzetnicima u okviru Sektora za poslove sa malim preduzećima i preduzetnicima u filijali Kragujevac

Vaše kvalifikacije:

 • VII/VI stepen stručne spreme – Ekonomski fakultet ili Fakultet organizacionih nauka/Viša škola ekonomskog usmerenja
 • Minimum dve godine iskustva u radu na istim/sličnim pozicijama u bankarskom sistemu
 • Znanje engleskog jezika – srednji nivo
 • Razvijene komunikacione i organizacione sposobnosti
 • Sklonost za rad u timu
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket) 

Vaše dužnosti:

 • Kontaktira klijente, organizuje i prisustvuje poslovnim sastancima, u cilju ostvarivanja saradnje;
 • Vrši prijem zahteva za kredit, pribavlja finansijske izveštaje i ostalu neophodnu dokumentaciju, vrši kontrolu iste i pribavlja ostale neophodne informacije o klijentu;
 • Vrši posete postojećim i potencijalnima klijentima u cilju sagledavanja poslovanja klijenata i dobijanja dodatnih informacija o bonitetu, potrebnih za donošenje odluke o kreditnom zahtevu;
 • Vrši obradu kreditnog zahteva i izrađuje kreditnu aplikaciju u APS-u,u cilju donošenja odluke;
 • Sarađuje sa risk analitičarem u cilju izrade finansijske analize klijenta, analize rizičnosti plasmana;
 • Vodi evidenciju održanih sastanaka;
 • Dogovara uslove za oročavanje (namenske i nenamenske) depozita klijenata (pravnih lica)
 • Prati administriranje i otplatu kredita i interveniše u slučaju neredovnog izmirivanja obaveza, sa posebnim akcentom na klijente sa većom izloženošću;
 • Odgovoran je za ostvarivanje sopstvenih ciljeva
 • Odgovoran je za blagovremeno preduzimanje svih koraka definisanih u procedurama naplate;

Ako želite da se pridružite dinamičnoj bankarskoj grupi, pošaljite svoju prijavu sa biografijom Odeljenju za kadrovske poslove, sa naznakom za koju poziciju konkurišete na e-mail: hr.department@raiffeisenbank.rs,

*Napominjemo da ćemo kontaktirati samo kandidate koji uđu u uži izbor