Karijera

Specijalista za planiranje kapitala i regulatorna pitanja (m/ž)

Raiffeisen banka a.d. Beograd traži odgovarajućeg kandidata za poziciju "Specijalista za planiranje kapitala i regulatorna pitanja" u okviru Sektora finansija

Vaše kvalifikacije:

 • Visoka stručna sprema (VII stepen), poželjno ekonomskog usmerenja
 • Znanje engleskog jezika – viši srednji nivo (B2)
 • Rad u MS Office paketu (Word, Excel, PowerPoint)
 • Minimum 5 godina iskustva u bankarskom sektorusektoru, regulatornim organima(kao npr. centralna banka)iz relevantnih oblasti ili u revizorskim kućama
 • Organizovanost i sistematičnost u radu
 • Razvijene analitičke sposobnosti

 

Vaše dužnosti:

 •  Praćenje i implementacija propisa Narodne banke Srbije, međunarodnih standarda i grupnih direktiva koje regulišu obračun i planiranje kapitala, internu procenu adekvatnosti kapitala, SREP, MREL, plan oporavka i plan restruktuiranja, uz usklađivanje internih akata sa njima;
 • Izrada Strategije i Plana upravljanja kapitalom;
 • Planiranje kapitala i pokazatelja adekvatnosti kapitala u skladu sa metodologijom NBS, metodologijom RBI grupe i ICAAP  metodologijom, na nivou Banke i na konsolidovanom nivou za potrebe budžeta i forecasta;
 • Učestvovanje u obračunu Internal Management Buffer a u skladu sa metodologijom RBI grupe;
 • Politika dividende i priprema dokumentacije za Upravni odbor, Skupštinu, Narodnu banku Srbije i RBI u vezi sa isplatom dividende;
 • Izrada dela ICAAP izveštaja Banke i Grupe koji je u nadležnosti Sektora finansija;
 • Izveštavanje IO, UO i Odbora za reviziju o kapitalu i pokazatelju adekvatnosti kapitala u skladu sa metodologijom NBS i ICAAP metodologijom;
 • IKoordinacija i izrada dela Plana oporavka Banke i Bankarske grupe (u nadležnosti Sektora finansija u skladu sa lokalnom regulativom, testiranje Plana oporavaka i priprema dokumentacije za testiranje Plana oporavka;
 • Mesečno izveštavanje ALCO a i Odbora za reviziju o recovery indikatorima;
 • Izrada izveštaja za plan restruktuiranja u skladu sa metodologijom NBS za Banku i Bankarsku grupu, kao i u skladu sa metodologijom SRB a i metodologijom ECB a za potrebe RBI Grupe;
 • Izrada MREL izveštaja u skladu sa metodologijom NBS
 • Izrada dokumentacije u vezi SREP a u skladu sa zahtevima NBS
 • Učestvovanje u projektima na nivou Banke

 

Ukoliko ste zainteresovani za ovu poziciju poziciju, pošaljite svoju prijavu sa biografijom putem linka Link za prijavu najkasnije do 26.09.2023.

*Napominjemo da ćemo kontaktirati samo kandidate koji uđu u uži izbor