Karijera

Specijalista za planiranje kapitala i regulatorna pitanja

Raiffeisen banka a.d. Beograd traži odgovarajućeg kandidata za poziciju "Specijalista za planiranje kapitala i regulatorna pitanja" u okviru Sektora finansija

Vaše kvalifikacije:

 • VII stepen stručne spreme, diplomirani ekonomista
 • Minimum 5 godina iskustva u bankarskom sektoru ili NBS iz relevantnih oblasti ili u revizorskim kućama
 • Srednji viši nivo znanje engleskog jezika
 • Srednji nivo znanja excel, Napredni nivo Worda i PowerPoint-a
 • Sistematičnost i dobre analitičke sposobnosti

Vaše dužnosti:

 •  Praćenje i implementacija propisa Narodne banke Srbije, međunarodnih standarda i grupnih direktiva koje regulišu obračun i planiranje kapitala, internu procenu adekvatnosti kapitala, SREP, MREL, plan oporavka i plan restruktuiranja;
 • Izrada Strategije i Plana upravljanja kapitalom;
 • Obračun i planiranje kapitala i pokazatelja adekvatnosti kapitala – NBS regulativa i ICAAP metodologija;
 • Politika isplate dividende;
 • Kordinacija i izrada dela ICAAP izveštaja Banke i Bankarske Grupe koji je u nadležnosti Sektora finansija;
 • Kordinacija i izrada dela Plana oporavka Banke i Bankarske grupe u skladu sa lokalnom regulativom, koji je u nadležnosti Sektora finansija, kao i testiranje Plana oporavaka i priprema dokumentacije za testiranje Plana oporavka;
 • Izrada izveštaja za plan restruktuiranja, uključujući MREL;
 • Izrada dokumentacije u vezi SREP-a u skladu sa zahtevima NBS;
 • Izveštavanje rukovodstva.

Ako želite da se pridružite dinamičnoj bankarskoj grupi, pošaljite svoju prijavu sa biografijom Odeljenju za kadrovske poslove, sa naznakom za koju poziciju konkurišete na e-mail: hr.department@raiffeisenbank.rs

Rok za prijavljivanje je 11.09.2019.

*Napominjemo da ćemo kontaktirati samo kandidate koji uđu u uži izbor