Karijera

Viši saradnik/ca za izveštavanje

Raiffeisen banka a.d. Beograd traži odgovarajućeg kandidata za poziciju Viši saradnik/ca za izveštavanje u okviru Sektora finansija - Odeljenje za računovodstvo

Na poziciji te očekuje sledeće:

 • Praćenje Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i propisa koji se odnose na izveštavanje, naročito promene Zakona o bankama i podzakonskih akata
 • Praćenje interne direktive RBI grupe iz oblasti izveštavanja i računovodstva, u cilju usaglašavanja procedura i procesa sa standardima RBI grupe
 • Praćenje propisa i mera NBS i primena svih promena koje se odnose na izveštavanje
 • Priprema i izrada različitih finansijskih izveštaja za Banku, RBI Grupu, NBS i ostale finansijske institucije
 • Povera ispravnosti pripremljenih izveštaja (formalna, logička, računovodstvena i kvalitativna kontrola podataka sadržanih u izveštajima) i slanje istih
 • Proveravanje usaglašenosti analitike i Glavne knjige
 • Održavanje specijalnih bilansa i šifarnika koji se odnose na izveštaje
 • Evidentiranje učešća u kapitalu drugih pravnih lica

 

Ti si pravi kandidat za nas ako poseduješ:

 • Fakultetsko obrazovanje (240ESPB) , ekonomskog usmerenja
 • Najmanje 2 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Aktivno znanje engleskog jezika (najmanje niži srednji nivo B1)
 • Minimum srednji nivo u korišćenju MS office programa
 • Analitičnost, dobru organizaciju i sistematičnost u radu
 • Razvijene komunikacijske veštine
 • Spremnost za samostalan i timski rad

 

Šta dobijaš ukoliko odabereš nas?

 • Rad u internacionalnoj kompaniji koja postavlja trendove u oblasti bankarstva
 • Timski rad u pozitivnoj atmosferi i podržavajućem radnom okruženju
 • Rad na interesantnim projektima sa iskusnim profesionalcima
 • Prilika za profesionalni i lični razvoj i kontinuirano usavršavanje
 • Uspostavljanje balansa između privatnog i poslovnog života uz fleksibilno radno vreme i hibridni način rada
 • Privatno zdravstveno osiguranje i penzioni fond
 • Kompanijski restoran sa povlašćenim cenama za zaposlene
 • Sportsko-rekreativne aktivnosti i timska druženja

 

Ukoliko si zainteresovan/a da nam se pridružiš, prijavi se do 28.11.2023. posredstvom sledećeg linka: link za prijavu

*Naglašavamo da ćemo kontaktirati samo kandidate koji uđu u uži izbor.