O banci

Informacije o banci

Raiffeisen banka a.d. Beograd je jedna od vodećih banaka u Srbiji po svim ključnim kriterijumima. Svoje poslovanje u Srbiji je započela 2001. godine, kao prva domaća banka osnovana sa 100% stranim kapitalom.

Raiffeisen banka je članica Raiffeisen Bank Internationala (RBI), jedne od najvećih bankarskih grupacija u centralnoj i istočnoj Evropi. RBI je vodeća privredna i investiciona banka u Austriji.

Kao univerzalna banka, Raiffeisen banka pruža sve vrste bankarskih usluga u skladu sa zapadnim standardima, imajući razumevanja za specifičnosti na domaćem bankarskom tržištu. Banka svoje aktivnosti razvija u tri važna segmenta: poslovanje sa privredom, poslovanje sa stanovništvom, segment sredstava i investicionog bankarstva.

Dokaz poslovnog uspeha su i brojne nagrade renomiranih međunarodnih finansijskih časopisa koje je banka primila tokom proteklih godina: Euromoney, The Banker, Global Finance i Finance Central Europe.

Raiffeisen banka se, takođe, od samog početka trudi da odgovornim društvenim delovanjem i donacijama doprinese zajednici u kojoj radi, te je do sada obezbedila podršku brojnim institucijama i pojedincima kojima je pomoć bila najpotrebnija. Pored toga, u svojim marketinškim aktivnostima, Raiffeisen banka se u potpunosti pridržava relevantnih propisa Međunarodne privredne komore (ICC), etičkih standarda Raiffeisen grupacije, kao i važećih odredbi Zakona o oglašavanju i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga Republike Srbije.