22 Feb 2021

Da li želite da postanete naš dobavljač?

Ukoliko želite da postanete naš potencijalni dobavljač, Raiffeisen banka a.d. Beograd Vas poziva da pogledate okvirni plan nabavki za 2020. godinu na sledećem  linku i popunite formu za prijavu

 

Prijava potencijalnih dobavljača