About the bank

Raiffeisen banka a.d. Beograd

Raiffeisen banka a.d. Beograd je jedna od vodećih banaka u Srbiji po svim ključnim kriterijumima. Svoje poslovanje u Srbiji je započela 2001. godine, kao prva domaća banka osnovana sa 100% stranim kapitalom.

Raiffeisen banka je članica Raiffeisen Bank Internationala (RBI), jedne od najvećih bankarskih grupacija u centralnoj i istočnoj Evropi. RBI je vodeća privredna i investiciona banka u Austriji.

Kao univerzalna banka, Raiffeisen banka pruža sve vrste bankarskih usluga u skladu sa zapadnim standardima, imajući razumevanja za specifičnosti na domaćem bankarskom tržištu. Banka svoje aktivnosti razvija u tri važna segmenta: poslovanje sa privredom, poslovanje sa stanovništvom, segment sredstava i investicionog bankarstva.

Dokaz poslovnog uspeha su i brojne nagrade renomiranih međunarodnih finansijskih časopisa koje je banka primila tokom proteklih godina: Euromoney, The Banker, Global Finance i Finance Central Europe.

Raiffeisen banka se, takođe, od samog početka trudi da odgovornim društvenim delovanjem i donacijama doprinese zajednici u kojoj radi, te je do sada obezbedila podršku brojnim institucijama i pojedincima kojima je pomoć bila najpotrebnija. Pored toga, u svojim marketinškim aktivnostima, Raiffeisen banka se u potpunosti pridržava relevantnih propisa Međunarodne privredne komore (ICC), etičkih standarda Raiffeisen grupacije, kao i važećih odredbi Zakona o oglašavanju i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga Republike Srbije.

Raiffeisen Bank International

Raiffeisen Bank International AG (RBI) deo je Raiffeisen bankarske grupacije (RBG), najveće i najjače bankarske grupacije u Austriji po osnovu ukupne aktive. RBG predstavlja otprilike četvrtinu austrijskog bankarskog tržišta. Sa svoje 434 autonomne lokalne Raiffeisen banke, RBG ima najgušću mrežu banaka u zemlji sa oko 1.500 poslovnica. RBG zapošljava oko 29.000 ljudi u Austriji.

Raiffeisen Bank International AG (RBI) svojim matičnim tržištem smatra Austriju, gde je vodeća privredna i investiciona banka, kao i region srednje i istočne Evrope. Ogranci banke prisutni su na 13 tržišta regiona. Dodatno, grupacija obuhvata brojne druge pružaoce finansijskih usluga, na primer u segmentima lizinga, upravljanja imovinom, kao i pripajanja i akvizicije.

Ukupno oko 47.000 zaposlenih uslužuje 16,1 miliona klijenata putem oko 2,100 poslovnica, od toga je većina u srednjoj i istočnoj Evropi. Deonice RBI listirane su na Bečkoj berzi. Austrijske regionalne Raiffeisen banke poseduju oko 58,8 procenata deonica, ostatak je u slobodnoj prodaji. U okviru austrijske Raiffeisen bankarske grupacije, RBI je centralna institucija regionalnih Raiffeisen banaka i drugih povezanih kreditnih institucija, te pruža značajne usluge u tom smislu.

Društvena odgovornost

Društveno odgovorno ponašanje čini važan deo strategije Raiffeisen banke. Ovo je princip na kome počiva i strategija korporativno odgovornog poslovanja Raiffeisen Bank International-a, matične kompanije banke u Srbiji. Ovim inicijativama i aktivnostima Raiffeisen banka želi da etički i odgovorno pristupi svim segmentima društva, poslovne zajednice, ali i okoline u kojoj posluje.

Tokom proteklih godina banka je svojim donacijama pružila podršku mnoštvu institucija i pojedincima kojima je pomoć bila najpotrebnija. Tendencija je uvek da se podrška odnosi na najugroženije ili najslabije delove zajednice, kao što su to deca, bolesni, pojedinci sa posebnim potrebama.

Među najvažnijim humanitarnim akcijama su četiri humanitarne akcije „Teleton“, realizovane u saradnji sa Radio-televizijom Srbije, u okviru kojih je banka pomogla odeljenja pedijatrije i neonatologije u bolnicama širom Srbije, opremila fiskulturne sale u više osnovnih škola, obezbedila bolje uslove u dnevnim boravcima za decu ometenu u mentalnom razvoju i donirala 100.000 evra za izgradnju prvog Inkluzivnog servisnog centra u Srbiji.

U društveno odgovorno ponašanje treba uvrstiti i delovanje banke preko dve humanitarne fondacije: „Budimir Boško Kostić“ (osnovane u znak sećanja na prvog direktora banke) i „H. Stepic CEE Charity“ (čiji osnivač je bivši predsednik Raiffeisen Bank International-a, dr Herbert Stepic).
U toku 2013. godine, humanitarna fondacija „H. Stepic CEE Charity“ finansijski je pomogla tri projekta u Srbiji. U okviru prva dva projekta fondacija je donirala novac za Dnevne centre za decu koja žive i/ili rade na ulici u Beogradu i Novom Sadu, čime je pomogla položaj ovog ugroženog segmenta društva. U okviru trećeg projekta fondacija pomaže Narodnu kuhinju u Senti, jedinu ustanovu te vrste u ovom gradu. Zahvaljujući donaciji dnevno se priprema oko 500 toplih obroka ljude i decu koji žive ispod granice siromaštva.

Nastavljajući veoma uspešne akcije realizovane u prethodne četiri godine, zaposleni Raiffeisen banke su i u 2013. nastavili tradiciju prikupljanja novogodišnjih paketića za decu iz ugroženih socijalnih grupa, decu sa smetnjama u razvoju, invaliditetom ili decu u domovima bez roditeljskog staranja. Prikupljeno je preko 700 paketića koji su sadržali odgovarajuće didaktičke igračke, garderobu i slatkiše, a koji su podeljeni institucijama u devet gradova u Srbiji.
Pored humanitarnog delovanja, banka prepoznaje i značaj odgovornog upravljanja ljudskim resursima, te se trudi da obezbedi radno okruženje u kome će zaposleni biti zadovoljni i raditi na pozicijama koje odgovaraju njihovim znanjima i veštinama, uz mogućnost daljeg profesionalnog i ličnog razvoja.

Ekološka dimenzija poslovanja odnosi se na napore koje banka ulaže kako bi uspostavila ravnotežu između potrebe za ekonomskim rastom sa jedne strane, i očuvanja zdravog okruženja sa druge. Vodi se računa o uštedi energije, reciklaži papira i elektronskog otpada, a pri projektovanju instalacionih sistema upravne zgrade banke, primenjivani su principi uštede energije primenom savremenih sistema rekuperacije energije i optimizacije tehničkih parametara za ventilaciju i hlađenje.

Svakako da je i pitanje poslovne etike jedno od najvažnijih, tako da banka teži da osnovni principi njenog poslovanja budu transparentnost i etičnost u radu, kvalitetna usluga i raznovrsna ponuda proizvoda, konstantna briga o klijentima i odgovoran marketing, uz poštovanje važeće regulative i integriteta konkurencije.

Pravila ponašanja

  • Izvršni odbor

  • Upravni odbor

E-mail 1: contact@raiffeisenbank.rs
E-mail 2: info@raiffeisenbank.rs
Kontakt centar: +381 11 3202 100
Faks: +381 11 2207 080