14 Jul 2020

Instaliranje i aktiviranje aplikacije Moja mBanka

Moja mBanka je mobilna aplikacija Raiffeisen banke koja Vam omogućava da brzo i jednostavno, putem Vašeg mobilnog telefona, u bilo koje vreme i na bilo kom mestu pristupite Vašim računima i izvršite plaćanje.

Instaliranje

Aplikaciju Moja mBanka možete preuzeti sa:

 • Google Play marketa – Android uređaji
 • App marketa – iOS uređaji
 • AppGallery marketa – Huawei uređaji.

Nakon uspešnog instaliranja aplikacije, prikazaće Vam se uvodni ekrani.

Nakon pregleda uvodnih ekrana, prikazaće se početna strana sa koje možete odabrati način na koji ćete aktivirati aplikaciju ili možete pristupiti nekoj od opcija u okviru menija.

 

Aktiviranje

Na početnom ekranu aplikacije ponuđene su Vam dve opcije za aktiviranje aplikacije:

 • Već imam nalog – za postojeće korisnike digitalnog bankarstva, koji imaju korisničko ime i lozinku
 • Kreiraj novi nalog – za nove korisnike digitalnog bankarstva.
Početni ekran

Početni ekran

Kreiraj novi nalog je opcija za nove korisnike koja omogućava aktiviranje aplikacije u nekoliko koraka:

Osnovni podaci – Unosite broj računa/kartice/kredita i broj mobilnog telefona koji je registrovan u banci. Email adresa je opcioni podatak.

Aktivacioni kod – Na ekranu su prikazane instrukcije za dobijanje aktivacionog koda. Ukoliko ste već dobili aktivacioni kod na ekranu će se prikazati polje u koje treba da unesete aktivacioni kod. Aktivacioni kod važi 24h od momenta slanja i u tom intervalu ga možete iskoristiti.

Korisnički podaci – U ovom koraku kreirate korisničko ime i lozinku, koje možete koristiti za prijavu na RaiffeisenOnLine aplikaciju, a biće Vam neophodni i u slučaju potrebe ponovnog aktiviranja mobilne aplikacije (npr. u slučaju promene mobilnog uređaja).

Korisničko ime može da sadrži 4-20 karaktera, pri čemu nije moguć unos specijalnih karaktera. Korisničko ime je autentično. Ukoliko postoji korisnik sa izabranim korisničkim imenom bićete automatski odbijeni od strane sistema (poželjno je da koristite specifična korisnička imena).

Lozinka može imati minimum 8, a maksimum 16 karaktera, pri čemu mora sadržati minimum 2 broja, 1 veliko i 1 malo slovo. Nisu dozvoljeni specijalni karakteri, kao ni uzastopan unos 4 ista karaktera (istog slova ili istog broja). Lozinku unosite dva puta odnosno neophodna je potvrda unete lozinke. Lozinka ne sme biti ista kao prethodne dve korišćene.

Odabir PIN-a – U ovom koraku kreirate PIN koji ćete koristiti za prijavu na mobilnu aplikaciju.

PIN je lični identifikacioni broj koji predstavlja kombinaciju četiri numerika.

Koristi se za prijavu na aplikaciju Moja mBanka, kao sigurnosni kod za potvrdu plaćanja putem mobilne aplikacije, kao i za kreiranje jednokratne lozinke/mobilnog potpisa  za potvrdu plaćanja putem RaiffeisenOnLine aplikacije.

Odabir PIN-a

Odabir PIN-a

Ukoliko ste već korisnik digitalnog bankarstva Raiffeisen banke, birate opciju Već imam nalog i aktivacija aplikacije je još jednostavnija:

  1. Korisnički podaci – Unosite Vaše korisničko ime i lozinku. U slučaju da ste zaboravili ove podatke na istom ekranu Vam je dostupan link za kreiranje novog naloga.
  2. Aktivacioni kod – Unosite aktivacioni kod koji ste dobili u vidu SMS poruke na broj telefona koji ste registrovali u banci. Vreme važenja aktivacionog koda u ovom slučaju je 60 minuta.
  3. Odabir PIN-a – Nakon kreiranja i potvrde PIN-a aplikacija je aktivirana.

Sledeće:  Prijava na aplikaciju