SAGLASNOST SA PROVEROM U KREDITNOM BIROU

Saglasan/a sam da Raiffeisen banka a.d. Beograd u cilju  slanja ponuda o proizvodima koristi podatke iz ovog zahteva i pribavlja od Kreditnog biroa pri Udruženju banaka Srbije Izveštaj sa podacima o mom načinu korišćenja bankarskih usluga.