02 Oct 2023

Jelena Aksić nova članica Izvršnog odbora Raiffeisen banke

Nakon dobijanja prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije, Raiffeisen banka je imenovala Jelenu Aksić, dosadašnju izvršnu direktorku za poslove sa stanovništvom, za novu članicu Izvršnog odbora Raiffeisen banke a.d. Beograd.  Mandat Jeleni Aksić na ovoj poziciji je počeo 1. oktobra 2023. godine, a biće zadužena za poslove sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicima.

Jelena Aksić, po obrazovanju diplomirani ekonomista, ima više od dve decenije iskustva u bankarstvu, a dugogodišnju uspešnu karijeru gradila je u Raiffeisen banci, od njenog osnivanja 2001. godine. Učestvovala je u razvoju segmenta poslovanja sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicima, čijem rastu je dala veliki doprinos, zahvaljujući svom bogatom iskustvu i znanju.

Predsednik Izvršnog odbora banke, Zoran Petrović istakao je da mu je izuzetno zadovoljstvo što Raiffeisen banka u Srbiji dobija novu članicu IO iz sopstvenih redova. To je, navodi, “potvrda da je banka kontinuiranim ulaganjem u zaposlene, uspela da izgradi jedan od najjačih timova na domaćem bankarskom tržištu”.

“Prijemom naših najiskusnijih kadrova na najodgovornije menadžerske pozicije, naša banka, uz saglasnost centrale u Beču, nastavlja da realizuje dugoročnu strategiju daljeg širenja poslovanja na srpskom tržištu, a posebno u segmentu rada sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicima, kao jednim od najvažnijih i najvitalnijih segmenata poslovanja”, istakao je Petrović.

Imenovanjem Jelene Aksić, segment za poslovanje sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicima nastaviće da ulaže u razvoj digitalnih i inovativih rešenja, sa fokusom na pružanje vrhunskog korisničkog iskustva klijentima i zadržavanje liderske pozicije na tržištu u domenu digitalizacije u bankarstvu.