Karijera

Stručna praksa

Studentska praksa u Raiffeisen banci organizovana je tokom čitave godine u okviru različitih sektora i odeljenja. Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju osnovne uslove za prijavu prolaze proces selekcije. Praksa podrazumeva od 1 do 3 meseca intenzivnog sticanja praktičnog iskustva. Na taj način studenti su u poziciji da steknu nova iskustva kako na profesionalnom, tako i na ličnom nivou. Kroz konkretne situacije i poslove stiču znanja i veštine koje će im biti neophodne na budućim poslovima. Nakon uspešno realizovane prakse i stečenog iskustva, student stiče kompetencije koje će mu omogućiti da postane poželjniji kandidat za posao.

Na praksu mogu da se prijave studenti kao i postdiplomci koji zadovoljavaju naše uslove:

  • Završna godina fakulteta sa malim brojem preostalih ispita (ekonomija, pravo, FON, elektrotehnika…)
  • Završen fakultet u prethodnih 6 meseci ili postdiplomske studije u toku
  • Prosečna ocena 8 i više

Za studente ekonomskog usmerenja.
Za studente pravnog usmerenja.
Za studente organizacionih nauka.
Za studente matematickog usmerenja.

Ukoliko zadovoljavate navedene uslove, molimo vas da popunite navedenu formu i da nam pošaljete svoju biografiju.