Univerzalni kalkulator

Korišćenje kredita sa varijabilnom kamatnom stopom i/ili kredita indeksiranih u stranoj valuti sa sobom nosi rizik promene mesečnih anuiteta. Ove promene se mogu desiti usled promene varijabilnog dela nominalne kamatne stope ili promene kursa strane valute.

Na kalkulatoru u nastavku možete pogledati na koji način bi se te promene odrazile na Vaš plan otplate kredita.

Valuta kredita

Tip kamatne stope

Iznos kredita

Rok kredita

u mesecima

Margina - fiksni deo kamatne stope

%

Varijabilni deo kamatne stope

%

Nominalna kamatna stopa

%

Srednji kurs

Rata od koje se menja varijabilni deo kamatne stope

u mesecima

Nova vrednost varijabilnog dela kamatne stope

%

Nova vrednost NKS

%

Rata od koje se menja srednji kurs dinara

u mesecima

Nova vrednost srednjeg kursa dinara

Mesečna rata

11.122,22RSD

Mesečna rata u dinarima

667.333,40RSD

Iznos koji klijent vraća

667.333,40RSD

Iznos koji klijent vraća (u dinarima)

667.333,40RSD

Kalkulator je informativnog karaktera.

Kalkulator efekata promene promenljivih elemenata nominalne kamatne stope i kursa dinara možete pogledati i na sajtu Narodne banke Srbije na linku koji sledi:
NBS Kalkulator uticaja pretpostavljene promene nominalne kamatne stope i/ili kursa dinara

Red br. Ostatak duga Glavnica Kamata Anuitet Anuitet u dinarima
{{ index + 1 }} {{ item.loanTotal }} {{ item.monthlyMain }} {{ item.monthlyRate }} {{ rateWithCommas }} {{ rateInRSD }}