Plaćanje iz aplikacije

Plaćanje iz aplikacije vršite jednostavno u nekoliko koraka, a potvrda o izvršenom plaćanju Vam je uvek dostupna.

Prilikom popunjavanja uplatnice, polja koja su obavezna za unos su naziv primaoca, račun primaoca i iznos (poziv na broj je obavezan samo pri unosu pojedinih modela npr.11 ili 97).

Kao što je u video uputstvu prikazano, novom plaćanju može se pristupiti sa početne strane klikom na dugme Novo plaćanje ili unutar glavnog menija, opcija Plaćanja, Novo plaćanje.

Dodatne opcije, kako je u video zapisu prikazano a koje mogu biti od koristi su: opcija Sačuvaj primaoca, pri čemu su česti primaoci i njihovi podaci memorisani na jednom mestu; Izmena naziva uplatioca, čekiranjem Dodatnih opcija i unosom željenog naziva platioca

Kada se vrši proknjižavanje uplate?

Pronjiženje uplate se vrši u roku od par minuta u toku rada platnog prometa, ukoliko je neradni dan i platni promet ne radi, prvog radnog dana. Ukoliko je čekirana opcija INSTANT PLAĆANJE, nalog se izvršava istog trenutka, bez obzira na radno vreme platnog prometa.

 

U okviru opcije Plaćanja dostupne su i sledeće opcije:

Mobilni keš,  ukoliko želite da kreirate QR kod uz pomoć kojeg podižete novac na višenamenskom uređaju. Na taj način možete poslati novac osobi koja nema račun u banci.

Prenos, ukoliko želite da uradite prenos između svojih računa.

IPS plaćanje, ukoliko želite da platite račun skeniranjem QR koda. Pogledajte kratko video uputstvo.

Česta pitanja

Video uputstvo

Potrebna Vam je dodatna pomoć? Za Vas smo pripremili video uputstva za najvažnije funkcionalnosti aplikacije, sa detaljnim objašnjenjima, kroz lako razumljiv vizuelni prikaz.

Česta pitanja

 • Da li je moguće promeniti naziv uplatioca?

  Da, kada popunimo nalog, biramo DODATNE OPCIJE, gde se otvara polje za unos uplatioca.

 • Kako se povećava nedeljni limit za plaćanje?

  U opciji LIČNO (profil), biramo podopciju LIMITI, ge se mogu podesiti limiti za sve kanale plaćanja (mobilno bankarstvo, elektronsko bankarstvo, kontakt centar). Limit se posmatra za perid od 7 dana unazad od trenutka kada želimo da izvršimo plaćanje.

 • Kada se vrši proknjižavanje uplate?

  Pronjiženje uplate se vrši u roku od par minuta u toku rada platnog prometa, ukoliko je neradni dan i platni promet ne radi, prvog radnog dana. Ukoliko izaberete opciju INSTANT PLAĆANJE, nalog se izvršava istog trenutka.

 • Da li su usluge plaćanja besplatne?

  Sva plaćanja koja vršite putem mobilne aplikacije su bez naknade.

 • U kom formatu se unosi poziv na broj?

  Poziv na broj se može uneti u formati sa crticama ili bez njih, ali može biti najviše 23 karaktera.

 • Da li su nule obavezne pri unosu broja tekućeg računa?

  Sve nule koje se nalaze odmah iza tri prve cifre broja računa nisu obavezne.

 • Da li je poziv na broj potrebno uneti u formatu sa crticama?

  Ne, bitno je da se unesu sve cifre, a najviše može biti 23 karaktera.

 • Koje šifre plaćanja se koriste prilikom uplate poreza?

  253 za fizička lica, 254 za pravna.

Korisničko uputstvo za digitalno bankarstvo

Ukoliko želite detaljnije uputstvo, možete ga naći na sledećem linku