Pregled kredita

U okviru opcije Krediti možete pregledati sve bitne detalje u vezi kredita koji imate u korišćenju – ukupan dug, period otplate, anuitet, kamatnu stopu i sl.

  • Tab Detalji kredita daje osnovne informacije o kreditu
  • Dok u okviru Transakcija se prikazuju sve transakcije po konkretnom kreditu

Česta pitanja

Česta pitanja

  • Kako da uplatim ratu kredita putem mobilne aplikacije?

    Rata kredita se automatski naplaćuje putem trajnog naloga sa tekućeg računa. Dovoljno je da ostavite novac na svom računu, i kada rata dospe banka će automatski skinuti novac sa Vašeg računa.

  • Želim da uplatim na kredit veći iznos od iznosa rate. Kako to da uradim preko mobilne aplkacije?

    Ukoliko želite prevremeno u celosti ili delimično da uplatite kredit, potreno je da lično podnesete zahtev u filijali, a novac koji želite da uplatite na kredit, uplatite na tekući račun odakle će biti automatski naplaćen.