Pregled računa i transakcije

Na početnoj stranici aplikacije nakon logovanja, dostupan Vam je brzi uvid u raspoloživo stanje računa i poslednje tri transakcije po računu. Ukoliko imate više računa, skrolom sa desna na levo je moguće izabrati željeni račun.

Detaljnije informacije o računu, pregled rezervisanih sredstava po računu, pregled neiskorišćenih čekova, kao i mogućnost filtriranja transakcija, dostupne su kada u glavnom meniju odaberete opciju RAČUNI.

Koje još dodatne opcije imate na raspolaganju, a mogu biti od koristi (kao što su prečice, pošalji broj računa i sl.) pogledajte u video uputstvu.

Česta pitanja

Video uputstvo

Potrebna Vam je dodatna pomoć? Za Vas smo pripremili video uputstva za najvažnije funkcionalnosti aplikacije, sa detaljnim objašnjenjima, kroz lako razumljiv vizuelni prikaz.

Česta pitanja

 • Kako se vrši filtriranje transakcija?

  U pregledu transakcija potrebno je izabrati opciju FILTER TRANSAKCIJA, gde možete izabrati željeni interval za pregled, iznos, tip transakcije (priliv/odliv) ili naziv primaoca i opis transakcije.

 • Da li mogu pregledati transakciju stariju od godinu dana?

  Da, s tim da je maksimalan interval koji birate u datumskom filteru 12 meseci.

 • Kako mogu preuzeti potvrdu o izvršenom plaćanju?

  U pregledu transkacija, kada odaberete željenu transakciju birate opciju PREUZMI POTVRDU. Ukoliko je potrebno da potvrda bude overena pečatom banke, možete je dobiti dolaskom u filijalu banke.

 • Da li u aplikaciji imam uvid u svoje čekove?

  Da, kada u meniju odaberete opciju RAČUNI, nakon toga na detaljima je dostupna opcija Neiskorišćeni čekovi.

 • Da li mogu da imam uvid u račune po kojima sam ovlašćen/a?

  Da, ali je potrebno da vlasnik računa u filijali da ovlašćenje za to.

 • Kako da uradim prenos sa jednog na drugi račun?

  U opciji plaćanja birate opciju PRENOS ukoliko želite da izvršite prenos sa dinarskog na dinarski račun ili sa deviznog na drugi devizni. U slučaju da želite da izvršite prenos sa računa u domaćoj valuti na račun u stranoj valuti,  u meniju birate opciju MENJAČNICA.

Korisničko uputstvo za digitalno bankarstvo

Ukoliko želite detaljnije uputstvo, možete ga naći na sledećem linku