Sigurnost

Sigurnost rada aplikacije Moja mBanke i zaštita podataka

Svi podaci koji su razmenjuju između aplikacije Moja mBanka i Banke zaštićeni su kriptovanom vezom, a za pristup je potreban PIN. Podaci o PIN-u i računima ne čuvaju se u mobilnom uređaju. Aktivacijom m-bankarstva u mobilni uređaj instalira se softverski token koji garantuje sigurnost korišćenja usluge.

Vaš PIN

Čuvajte svoj PIN! On je vaš potpis i nemojte ga otkrivati ili učiniti dostupnim drugim osobama. Banka nema pristup Vašem PIN-u i ne menja ga, a PIN je poznat samo Vama. Banka nikad neće zatražiti Vaš PIN ili broj tokena/m-tokena! Takođe, Banka nikad neće tražiti unos PIN-a više od jednom.

Zaključavanje mBanke i automatska odjava

Nakon petostrukog uzastopnog unosa pogrešnog PIN-a Moja mBanka se automatski zaključava. Ponovnu aktivaciju možete provesti putem e-bankinga ili kod bankara / u filijali banke. Takođe, nakon 15 minuta nekorištenja, Moja mBanka će Vas automatski odjaviti iz aplikacije.

Gubitak ili nestanak uređaja

Za korištenje mBanke potreban je PIN. Ako ga niste nigde zabeležili ni poverili drugim osobama, Vaša je aplikacija sigurna čak i kad je uređaj izgubljen. No, da biste bili potpuno bezbedni, prijavite nestanak uređaja Banci – odmah ćemo blokirati Vašu aplikaciju.

NIKAD NEMOJTE…

 • koristiti kombinacije koje mogu lako da se pogode, kao što su datumi rođenja članova porodice, brojevi telefona, adresni podaci i slično;
 • slati PIN za mBanku e-mailom ili SMS-om;
 • čuvati osetljive podatke (kao što su lozinke, brojevi bankovnih računa, platnih kartica i slično) lako dostupne na Vašim mobilnim uređajima;
 • koristiti se PIN-om druge aplikacije ili webstranice;
 • otvarati nesigurne web-stranice putem mobilnog uređaja;
 • ostavljati lične podatke i e-adrese na sumnjivim internet stranicama;
 • preuzimati mobilne aplikacije s nepoznatih i neproverenih prodavnica;
 • koristiti se softverom mobilnog uređaja koji nije zvanično izdat od proizvođača;

OBAVESTITE NAS…

 • ako izgubite mobilni telefon ili Vam ga ukradu,
 • ako uočite sumnjive promete po svojim računima u Banci;
 • ako primite SMS, MMS ili poruke na socijalnim mrežama sa sumnjivim sadržajem;
 • ako dobijete urgentne poruke u kojima se pošiljalac obraća u ime Raiffeisen banke i traži od Vas da dostavite neki od ličnih podataka
 • ako primetite nepravilnosti u radu, neuobičajeno ponašanje ili izgled mobilne aplikacije Vaše mBanka aplikacije;
 • ako smatrate da su druge osobe imale pristup Vašoj aplikaciji;

Korisnička podrška  +381 11 3202 100

Ukoliko dođe do krađe ili gubitka Vašeg mobilnog uređaja, potrebno je da odmah obavestite Raiffeisen banku na telefon 011/3202-800

Dodatne bezbednosne preporuke možete pogledati na internet stranici Udruženja banaka Srbije.

Korisničko uputstvo za digitalno bankarstvo

Ukoliko želite detaljnije uputstvo, možete ga naći na sledećem linku