Brzi online
keš kredit

Brz i jednostavan online keš kredit, bez potvrde o zaradi. Podnesite zahtev u par jednostavnih koraka!

Podnesite zahtev samo uz ličnu kartu

Aplicirajte za online keš kredit bez overene potvrde o zaposlenju, ceo proces završite online, bez dolaska u banku — samo uz ličnu kartu!

Rata se ne menja tokom celog perioda otplate

Tokom otplate kredita, rata ostaje fiksna i ne menja se, što Vama omogućava da unapred isplanirate svoje mesečne troškove, bez neprijatnih iznenađenja.

Šta morate da znate

 • Reprezentativni primer

  Iznos kredita* 100.000 RSD
  Rok (u mesecima) 48
  Nominalna/ interkalarna kamatna stopa (godišnja, fiksna) 11,75%
  Mesečna rata 2.621 RSD
  EKS (na dan 03.09.2019) 14,42%

  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita

  Trošak kamate ** 26.728 RSD
  Provizija za obradu zahteva 2.676 RSD
  Provizija za administriranje 823 RSD

  *U kreditirani iznos je uključena je provizija za obradu zahteva.
  **Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.

 • Uslovi kredita

  Vrsta kredita Dinarski gotovinski kredit
  Iznos kredita od 9.500 RSD do 100.000 RSD
  Rok otplate kredita do 48 meseci
  Nominalna/ interkalarna kamatna stopa 11,75% godišnja, fiksna
  Trošak izveštaja Kreditnog biroa Ne obračunava se
  Trošak menice Ne obračunava se
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun* 150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva 2,75% od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna
  Godišnja provizija za administriranje kredita 0,50% od ostatka duga, fiksna

  *Ukoliko klijent otvori Dinarski tekući račun, u okviru paketa usluga – „Paket tekući račun“ mesečna naknada za otvaranje i vođenje platnog računa iznosi 250 RSD.

 • Minimalni uslovi

  1. Klijent treba da je zaposlen na neodređeno ili određeno vreme*
  2. Minimalna mesečna neto zarada 20.000 RSD
  3. Minimum 6 meseci ukupnog radnog staža
  4. Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
  5. Podnosilac ne sme biti mlađi od 20 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, niti stariji od 68 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita
  6. Prijava na adresi stanovanja najmanje 6 meseci
  7. Obavezan kućni telefon ili postpejd mobilni telefon i obavezan telefon na radnom mestu

  * Kod klijenata koji rade na određeno vreme postoji dodatno ograničenje, tako da datum otplate poslednjeg anuiteta po kreditu ne sme biti nakon datuma isticanja ugovora o radu na određeno vreme (nije prihvatiljiv ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova).

Nije pravi kredit za Vas?

Pogledajte ostale kredite iz naše ponude...

Keš kreditKredit za refinansiranje