Vreme je za online keš kredit

Uzmite online kredit do 400.000 dinara, bez papira, bez odlaska u banku i bez potvrde.

Bez dosadne papirologije i odlaska u banku

Aplicirajte za online keš kredit bez overene potvrde o zaposlenju, ceo proces završite online, bez dolaska u banku — samo uz ličnu kartu!

Povoljne fiksne kamatne stope

Tokom otplate kredita, rata ostaje fiksna i ne menja se, što Vama omogućava da unapred isplanirate svoje mesečne troškove, bez neprijatnih iznenađenja.

Šta morate da znate

 • Reprezentativni primer

  Iznos kredita* 100.000 RSD 300.000 RSD 800.000 RSD

  Rok (u mesecima)

  95 95 95
  Nominalna/interkalarna kamatna stopa (godišnja, fiksna) 11,75% 11,75% 11,75%

  Mesečna rata

  1.622 RSD 4.866 RSD 12.975 RSD
  EKS (na dan 04.09.2019) 13,79% 13,79% 13,79%

  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita

  Trošak kamate ** 54.956 RSD 164.867 RSD 439.646 RSD
  Provizija za obradu zahteva 2.676 RSD 8.029 RSD 21.411 RSD
  Provizija za administriranje 2.029 RSD 6.087 RSD 16.232 RSD

  *U kreditirani iznos je uključena provizija za obradu zahteva.
  *Trošak kamate predstavlja zbir ukupne, redovne i interkalarne kamate.

 • Uslovi kredita

  Vrsta kredita Dinarski gotovinski kredit / kredit za refinansiranje obaveza
  Iznos kredita od 9.500 RSD do 2.500.000 RSD

  Rok otplate kredita

  do 95 meseci
  Kamatna stopa

  11,75% godišnja, fiksna

  Interkalarna kamatna stopa

  U visini ugovorene kamatne stope (godišnja, fiksna)

  Trošak izveštaja Kreditnog biroa

  Ne obračunava se
  Trošak menice

  Ne obračunava se

  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – dinarski tekući račun*

  150 RSD, mesečno

  Provizija za obradu zahteva

  2,75% od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna

  Godišnja provizija za administriranje kredita

  0,50% od ostatka duga, fiksna

  Provizija za prevremenu otplatu

  Ne obračunava se

  *Ukoliko klijent otvori tekući račun, u okviru “Paket tekućeg računa” mesečna naknada za otvaranje i vođenje paketa iznosi 250 RSD.

 • Minimalni uslovi za dobijanje kredita

  1. Klijent treba da je zaposlen na neodređeno ili određeno vreme*
  2. Minimalna mesečna neto zarada 20.000 RSD
  3. Minimum 6 meseci ukupnog radnog staža
  4. Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
  5. Podnosilac ne sme biti mlađi od 20 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, niti stariji od 68 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita
  6. Prijava na adresi stanovanja najmanje 6 meseci
  7. Obavezan kućni telefon ili postpejd mobilni telefon i obavezan telefon na radnom mestu

  * Kod klijenata koji rade na određeno vreme postoji dodatno ograničenje, tako da datum otplate poslednjeg anuiteta po kreditu ne sme biti nakon datuma isticanja ugovora o radu na određeno vreme (nije prihvatiljiv ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova). U trenutku apliciranja za kredit, ugovor o radu mora da važi minimum naredna 2 meseca.

 • Obezbeđenje kredita

  Kao instrumenti obezbeđenja kredita koristi se blanko sopstvena menica sa klauzulom “bez protesta”

 • Potrebna dokumentacija

Nije pravi kredit za Vas?

Pogledajte ostale kredite iz naše ponude...

Keš kredit do 100.000Kredit za refinansiranje