PAUZIRAJTE RATU JEDNOM GODIŠNJE

NOMINALNA
KAMATNA STOPA 7,75%

BEZ PRENOSA ZARADE


Idete na odmor, a morate i da izmirite ratu kredita?

Vreme je da registrujete automobil, a i rata kredita je na čekanju?

Da biste izbegli ovakve i slične situacije, tu je naš novi Pauza keš kredit sa fiksnom kamatom! Uz njega možete pauzirati otplaćivanje rate onda kada Vam je to najpotrebnije!


ŠTA JE PAUZA KEŠ KREDIT I KAKO DA ODLOŽITE RATU?

Pauza keš kredit je dinarski keš kredit sa fiksnom kamatnom stopom, koji Vam omogućava da pauzirate otplaćivanje rate, kada to Vama odgovara.

Pri podnošenju zahteva, potrebno je da odaberete mesec u kome će se svake godine odlagati otplaćivanje rate. Pauzu možete da iskoristite već nakon 6. otplaćene rate.

IZRAČUNAJTE VAŠU MESEČNU RATU

Iznos kredita
10.000,00
1.600.000,00
Rok otplate
RATA
*Kalkulator je informativnog karaktera

ZA VIŠE INFORMACIJA OSTAVITE KONTAKT PODATKE, JAVIĆEMO VAM SE

Rata kredita
Iznos kredita
Rok otplate
7,75 %
Nominalna kamatna stopa
9,75%
Efektivna kamatna stopa

Hvala Vam što ste nam ostavili Vaše kontakt podatke, uskoro ćemo Vas pozvati.

 

Ako želite da zahtev podnesete putem interneta pripremite:

  •  Zahtev za kredit,
  • Administrativnu zabranu,
  • Ličnu kartu (u slučaju da je sa čipom, potrebno je priložiti očitanu ličnu kartu) ili pasoš, možete ih skenirati ili slikati mobilnim telefonom.

(ukoliko se razlikuje od adrese iz lične karte/pasoša)

Stručna sprema

Bračno stanje

(skenirajte ili slikajte Vašu očitanu važeću ličnu kartu ili pasoš)
(skenirajte ili slikajte Vašu očitanu važeću ličnu kartu ili pasoš)

Povratak Nastavi

Nisu popunjena sva potrebna polja. Samo ispravno popunjen zahtev koji sadrži sve potrebne podatke može biti prosleđen na dalju obradu.
  • Reprezentativni primer
  • Uslovi kredita
  • Dokumentacija
Iznos kredita* 100.000

Valuta

RSD
Broj rata 36

Mesečna rata

3.122,12

Nominalna, interkalarna kamatna stopa

7,75%
EKS (na dan 01.08.2017) 9,75%

Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita

Trošak kamate ** 13.063,68 RSD
Trošak menice 50 RSD
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD
Provizija za obradu zahteva 2.676,40 RSD
Provizija za administriranje 613,87 RSD

*U kreditirani iznos je uključena provizija za obradu zahteva.
**Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.

Iznos kredita od 9.500 RSD do 1.600.000 RSD

Rok otplate kredita

24-36 meseci
Kamatna stopa

7,75% godišnja, fiksna

Interkalarna kamatna stopa

U visini ugovorene kamatne stope (godišnja, fiksna)

Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa

246 RSD
Trošak menice

50 RSD

Naknada za vođenje tekućeg računa*

150 RSD, mesečno

Provizija za obradu zahteva

2,75%, od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna

Godišnja provizija za administriranje kredita

0,50% od ostatka duga, fiksna

Ukoliko se kredit koristi kao namenski za refinansiranje obaveza, uslov je da klijent refinansira samo obaveze u drugoj banci (kredit, kreditna kartica, pozajmica).
*Ukoliko klijent otvori tekući račun, u okviru "Paket tekućeg računa" mesečna naknada za otvaranje i vođenje paketa iznosi 250 RSD.

Minimalni uslovi koje podnosilac zahteva za kredit mora da ispuni:

Obezbeđenje kredita

Da li Vas zanima kredit sa periodom otplate do 100 meseci?

KEŠ FIKSATOR - dinarski keš kredit sa fiksnom kamatnom stopom