Poslovni krediti u saradnji sa Američkom finansijskom korporacijom DFC

Saznajte više o programu

Raiffeisen banka a.d. Beograd je sa Američkom međunarodnom razvojnom finansijskom korporacijom (DFC) potpisala Ugovor za garantnu šemu kojom se omogućava lakši pristup finansiranju mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, kao i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.

Cilj programa je podsticanje kreditne aktivnosti našoj privredi, uključujući preduzeća u vlasništvu žena, mlade u biznisu, ulaganje u “zelene projekte”, kao i preduzeća u ruralnim krajevima. Na ovaj način se preduzećima u Srbiji pruža lakši pristup finansiranju za dalji rast i razvoj, unapređenje proizvodnje, uvođenje novih proizvoda i usluga, kao i inovacija u procesima poslovanja.

Američka finansijska korporacija

Kome je program namenjen?

Program je namenjen svim privrednim subjektima koji su registrovani i osnovani na teritoriji Republike Srbije, imaju do 300 zaposlenih i maksimalno $15 miliona godišnjih prihoda i kapitala, te ukoliko ispunjavaju uslove odobravanja kredita Raiffeisen banke.

Kredit za obrtna sredstva

Krediti za obrtna sredstva su posebno važni za mikro, mala i srednja preduzeća u cilju pružanja podrške za finansiranje svakodnevnih potreba i pokriće troškova poslovanja. U saradnji sa DFC banka je u mogućnosti da Vam odobri kredite za obrtna sredstva na duži rok, uz povoljnije uslove u pogledu obezbeđenja.

Ukoliko želite da podnesete zahtev za kredit, molimo Vas popunite formu na linku ispod i bićete kontaktirani u najkraćem roku.

 • Šta morate da znate
  • Minimalan/Maksimalan iznos kredita

   Minimalan iznos kredita je: $10.000 (u RSD ili u EUR sa valutnom klauzulom)

   Maksimalni iznos kredita: $2miliona (u RSD ili u EUR sa valutnom klauzulom)

  • Period otplate

   Period otplate kredita je do 48 meseci (uz mogućnost grejs perioda do 6 meseci).

    

  • Sredstva obezbeđenja

   • menice
   • jemstvo
   • zaloga na pokretnim stvarima
   • hipoteka
  • Uslovi dinarskog kredita za obrtna sredstva

   Vrsta kreditaDinarski kredit za preduzetnike, promenljiva kamatna stopa
   Valuta kreditaRSD
   Iznos kreditaDo 1.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
   Period otplateOd 37 – 48 meseci
   Grejs period Do 6 meseci
   Kamatna stopa
   (na godišnjem nivou)
   6,5% + 3M BELIBOR, proporcionalni metod obračuna
   Instrumenti obezbeđenja10 kom. blanko solo menica, potpisane i overene od strane korisnika kredita

   Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik ili Jemac pravno lice

   6 kom. blanko solo menica jemca povezanog pravnog lica

   10 kom. blanko solo menice jemca pravnog lica koje nije povezano pravno lice
   Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
   Provizija na ime izvršene usluge obrade zahtevado 1,5% od iznosa kredita, min 10.000 RSD, na dan puštanja kredita u tečaj,
   jednokratno.
   1 menica50 RSD
   Izveštaj kreditnog biroa600 RSD za preduzetnika i 246 RSD za fizičko lice, osnivača preduzetničke radnje,
   za jemca privredno društvo, trošak je 1.440 RSD, za jemca preduzetničku radnju,
   trošak je 600 RSD
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu660 RSD
   Mesečna naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeći klijenti Raiffeisen banke250 RSD
  • Reprezentativni primer dinarskog kredia za obrtna sredstva

   Reprezentativni primer za Dinarski kredit – promenljiva kamatna stopa
   (bez jemstva drugih pravnih lica)
   Nov klijent bankePostojeći klijent
   banke
   Iznos kreditaRSD 1.000.000RSD 1.000.000
   Rok (u mesecima)4848
   NKS (godišnja, promenljiva)6.5%+3M BELIBOR*= 11,96%6.5%+3M BELIBOR * = 11,96%
   Mesečna rata30.793,07 RSD30.793,07 RSD
   EKS*13,62%14,24%
   TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA
   Trošak kamate247,990.08 RSD247,990.08 RSD
   Trošak menica10 x 50 RSD= 500 RSD10 x 50 RSD= 500 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa600 RSD600 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača246 RSD246 RSD
   Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva10.000 RSD10.000 RSD
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu660 RSD660 RSD
   Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke***48x 250,00 =12.000 RSD/
   *Vrednost 3M BELIBOR-a na dan obračuna EKS-a iznosi 5,46%
   **Obračun EKS−a je izvršen na dan 31.03.2023. godine
   ***Za postojeće klijente banke, trošak mesečnog održavanja računa ne ulazi u obračun efektivne kamatne stope
  • Uslovi dinarskog kredita sa valutnom klauzulom u EUR

   Vrsta kreditaDinarski kredit sa valutnom klauzulom u EUR za preduzetnike
   Valuta kreditaEUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
   Iznos kreditaDo 1.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
   Period otplateOd 37 do 48 meseci
   Grejs periodDo 6 meseci
   Kamatna stopa
   (na godišnjem nivou)
   5.25 % + 3M EURIBOR, proporcionalni metod obračuna
   Instrumenti obezbeđenja10 kom. blanko solo menica, potpisane i overene od strane korisnika kredita
   Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik ili Jemac pravno lice
   6 kom. blanko solo menica jemca povezanog pravnog lica
   10 kom. blanko solo menice jemca pravnog lica koje nije povezano pravno lice

   Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope.
   Provizija na ime izvršene usluge obrade zahtevado 1% od iznosa kredita, min 100 EUR, na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno.
   1 menica50 RSD
   Izveštaj kreditnog biroa600 RSD za preduzetnika i 246 RSD za fizičko lice, osnivača preduzetničke radnje, za jemca privredno društvo, trošak je 1.440 RSD, za jemca preduzetničku radnju, trošak je 600 RSD
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu660 RSD
   Mesečna naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeći klijenti Raiffeisen banke250 RSD
  • Reprezentativni primer dinarskog kredita sa valutnom klauzulom u EUR za obrtna sredstva

   Reprezentativni primer Dinarski kredit sa valutnom klauzulom u EUR – promenljiva kamatna stopa
   (bez jemstva drugih pravnih lica)
   Nov klijent bankePostojeći klijent
   banke
   Iznos kreditaEUR 50.000EUR 50.000
   Rok (u mesecima)4848
   NKS (godišnja, promenljiva)NKS (godišnja, promenljiva) 5.25%+3M EURIBOR*=8,265% 5.25%+3M EURIBOR*=8,265%5.25%+3M EURIBOR*=8,265%
   Mesečna rata1,385.81 EUR1,385.81 EUR
   EKS*9,34%9,44%
   TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA
   Trošak kamate8,568.69 EUR8,568.69 EUR
   Trošak menica10 x 50 RSD= 500 RSD10 x 50 RSD= 500 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa600 RSD600 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača246 RSD246 RSD
   Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva500 EUR500 EUR
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu660 RSD660 RSD
   Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke****48x 250,00 =12.000 RSD/
   *Vrednost 3M Euribor-a na dan obračuna EKS-a iznosi 3.015%
   **Obračun EKS−a je izvršen na dan 31.03.2023. godine
   ***Obračun u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu, na dan uplate
   ****Za postojeće klijente banke, trošak mesečnog održavanja računa ne ulazi u obračun efektivne kamatne stope

Kredit za investicije

Finansiranje dugoročnih investicionih projekata, inovacija i ideja kroz uvođenje novih proizvoda i usluga kao i unapređenje proizvodnje i procesa sada je lakše uz DFC garantni program u pogledu smanjenog zahteva za učesćem, mogućim dužim grejs periodom i jednostavnijim kolateralom.

Ukoliko želite da podnesete zahtev za kredit, molimo Vas popunite formu na linku ispod i bićete kontaktirani u najkraćem roku.

 

 

 • Period otplate

  Do 120 meseci (uz mogućnost grejs perioda do 24 meseca), uz smanjeno obavezno učešće u odnosu na standardne investicione kredite

 • Sredstva obezbeđenja

  - menice
  - jemstvo
  - zaloga na pokretnim stvarima
  - hipoteka