23 May 2019

Novi tekući računi JKP Infostan i Telekom Srbija AD

Usled predstojeće statusne pripajanja Vojvođanske banke a.d. Novi Sad i OTP banka Srbija a.d. Novi Sad počev od 26.04.2019. tekući računi JKP Infostan i Telekom Srbija AD kod Vojvođanske banke će biti automatski ugašeni. Nove brojeve računa, koji će ubuduće biti u funkciji možete videti ispod.

 

JKP Infostan: umesto starog računa 355-0003200145791-15 koristi se novi račun
325-9500600061396-65

Stari platni račun

Novi platni račun
355-0003200145791-15

325-9500600061396-65

 

Telekom Srbija: umesto starih računa 355-0000001500004-43 i 355-0000001500003-46
koristi se novi račun 325-9500700044182-54;
umesto starog računa 355-0000001500002-49 koristi se novi račun
325-9500700044183-51.

Stari platni račun

Novi platni račun

355-0000001500004-43

325-9500700044182-54

355-0000001500003-46

355-0000001500002-49

325-9500700044183-51

 

Izmene u predefinisanim primaocima plaćanja će biti izvršene za fizička lica prema uputstvu koje je banka dobila od JKP Infostan i Telekom Srbija.

Molimo Vas da, ukoliko imate snimljene šablone plaćanja, izmenite račun primaoca pre narednog plaćanja.