O banci

Društvena odgovornost

Raiffeisen banka je punih 18 godina posvećena promovisanju kontinuirane prakse društveno odgovornog ponašanja kao nezaobilaznog segmenta poslovanja i važnog pokazatelja profesionalizma.

Tendencija banke je uvek da se podrška odnosi na najugroženije ili najslabije delove zajednice, kao što su to deca, bolesni, pojedinci sa posebnim potrebama. Takođe, negujemo princip lojalnosti na tržištu na kome radimo, ali i odgovoran odnos prema svojim zaposlenima i prirodnom okruženju u kome poslujemo.

U društveno odgovorno ponašanje treba uvrstiti i delovanje banke preko dve humanitarne fondacije: „Budimir Boško Kostić“ (osnovane u znak sećanja na prvog direktora banke) i „H. Stepic CEE Charity“ (čiji osnivač je bivši predsednik Raiffeisen Bank International-a, dr. Herbert Stepic).

U toku 2018. godine, humanitarna fondacija „H. Stepic CEE Charity“, uz podršku Raiffeisen banke u Srbiji, nastavila je da pruža finansijsku pomoć trima projektima u našoj zemlji. U okviru njih podržan je rad Dnevnih centara za decu koja žive i/ili rade na ulici u Beogradu i Novom Sadu, te pružena podrška funkcionisanju kutka za decu izbeglice u Subotici.

I protekle godine nastavljene su tradicionalne akcije u okviru kojih zaposleni banke dobrovoljno daju krv, a njihov broj je u 2018. godini premašio 140.

Kako pomoć deci čini ključni deo strategije humanitarnog delovanja banke, još jednom prigodnom volonterskom akcijom zaposlenih obeležen je i Međunarodni dan dece (1. jun), a u okviru koje je uređena osnovna škola „Radoje Domanović“ u Beogradu.

Nastavljajući veoma uspešne volonterske akcije realizovane tokom prethodnih devet godina, zaposleni Raiffeisen banke su u 2018. organizovali jubilarnu, desetu akciju prikupljanja novogodišnjih paketića za decu iz ugroženih socijalnih grupa, decu sa smetnjama u razvoju ili decu u domovima bez roditeljskog staranja. Prikupljeno je oko 700 paketića koji su obradovali decu u čak 10 institucija u gradovima širom Srbije!

Početkom godine održana je druga društveno odgovorna kampanja „Popust na umetnost“, i to u saradnji sa Jugoslovenskim dramskim pozorištem, čiji je banka generalni pokrovitelj više od decenije. Ovom akcijom banka i pozorište pomogli su građanima da tokom januara sebi obezbede vrhunski pozorišni doživljaj po cenama karata sniženim na simbolične iznose. Akcija je oborila rekord jer je čak 12.000 karata prodato za nepuna dva dana.

Pored filantropskog i društveno odgovornog delovanja, banka prepoznaje i značaj odgovornog upravljanja ljudskim resursima, te se trudi da obezbedi radno okruženje u kome će zaposleni biti zadovoljni i raditi na pozicijama koje odgovaraju njihovim znanjima i veštinama, uz mogućnost daljeg profesionalnog i ličnog razvoja.

Ekološka dimenzija poslovanja odnosi se na napore koje banka ulaže kako bi uspostavila ravnotežu između potrebe za ekonomskim rastom sa jedne strane, i očuvanja zdravog okruženja sa druge. Vodi se računa o uštedi energije, reciklaži papira i elektronskog otpada, a instalacioni sistemi upravne zgrade banke funkcionišu po principima uštede energije primenom savremenih sistema rekuperacije energije i optimizacije tehničkih parametara za ventilaciju i hlađenje.

Pitanje poslovne etike je svakako jedno od najvažnijih, tako da banka teži da osnovni principi njenog poslovanja budu transparentnost i etičnost u radu, kvalitetna usluga i raznovrsna ponuda proizvoda, konstantna briga o klijentima i odgovoran marketing, uz poštovanje važeće regulative i integriteta konkurencije.