O banci

Raiffeisen Bank International

Raiffeisen Bank International AG (RBI) svojim matičnim tržištem smatra Austriju, gde je vodeća privredna i investiciona banka, kao i region srednje i istočne Evrope. Ogranci banke prisutni su na 13 tržišta regiona. Dodatno, grupacija obuhvata brojne druge pružaoce finansijskih usluga, na primer u segmentima lizinga, upravljanja imovinom, kao i pripajanja i akvizicije.

Ukupno gotovo 46.000 zaposlenih uslužuje 16,8 miliona klijenata putem oko 2.000 poslovnica, od kojih je većina u srednjoj i istočnoj Evropi. Deonice RBI listirane su na Bečkoj berzi.

Austrijske regionalne Raiffeisen banke poseduju oko 58,8 procenata deonica, ostatak je u slobodnoj prodaji.