31 Jul 2020

Obaveštenje o moratorijumu

Poštovani klijenti,

Shodno Odluci Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID -19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, ovim putem Vas obaveštavamo da počev od 31. jula 2020. godine važi ponuda banke o zastoju u otplati (moratorijum) svih Vaših obaveza prema Raiffeisen banci po osnovu kredita, kreditnih kartica, dozvoljenog prekoračenja računa, garancijskih i dokumentarnih proizvoda.

Moratorijum će biti primenjen na obaveze koje dospevaju od 1. avgusta 2020. do 30. septembra 2020. godine (kraj dana). U slučaju da niste izmirili svoje obaveze koje dospevaju u julu 2020. godine, moratorijum će biti primenjen i na te obaveze.

Rok za izjašnjavanje na ponudu o moratorijumu je 10.08.2020, do kraja dana, te ukoliko u predviđenom roku banci ne dostavite izjašnjenje da ne prihvate ponudu, smatraće se da ste istu prihvatili i moratorijum će se automatski primeniti na Vaše obaveze.

Ukoliko ne želite da prihvatite ponudu o moratorijumu, već želite da nastavite da otplaćujete svoje obaveze (po osnovu jednog ili više proizvoda) , neophodno je da se o tome izjasnite na jedan od sledećih načina:

1. elektronski, popunjavanjem forme klikom na link ovde.
2. pozivanjem broja telefona 011/3202-100,
3. u poslovnim prostorijama banke,
4. putem pošte na adresu banke: Raiffeisen banka a.d. Beograd, Đorđa Stanojevića 16 (Sektor operativnih poslova za stanovništvo, Odeljenje kreditne administracije za stanovništvo).

Napominjemo da je shodno Odluci Narodne banke Srbije, počev od 28.07.2020. Raiffeisen banka ukinula automatsku naplatu obaveza. Automatska naplata obaveza biće ponovo aktivirana po izlasku iz moratorijuma.

Obračun kamate za vreme trajanja moratorijuma:

1. kod kredita fizičkih lica i preduzetnika, redovna (ugovorena) kamata biće obračunata na iznos nedospelog duga (koji ne uključuje obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma), a tako obračunata kamata odgovara iznosu redovne kamate iz plana otplate koji je važio pre moratorijuma,
2. kod kredita privrednih društava, redovna (ugovorena) kamata biće obračunata i na iznose glavnice duga koji dospevaju tokom trajanja moratorijuma,
3. na obaveze po osnovu kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja računa, redovna (ugovorena) kamata obračunavaće se na iskorišćeni iznos,
4. zatezna kamata se neće obračunavati na potraživanje koje je dospelo za vreme trajanja moratorijuma i neće se pokretati postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužnicima, odnosno neće se preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika. Zatezna kamata će se obračunavati na neizmirena potraživanja koja su dospela pre početka moratorijuma.

Iznos obračunate kamate za period moratorijuma biće ravnomerno raspoređen na preostali period otplate, što će rezultirati povećanjem iznosa obaveza nakon isteka moratorijuma. Ilustraciju promene iznosa obaveza možete videti u nizu reprezentativnih primera u prilogu:

 


Primer: dve mesečne obaveze obuhvaćene moratorijumom (avgust, septembar)

Iznos kredita: RSD 600.000
Ugovoreni rok: 95 meseci
Kamatna stopa: 8.73% (promenljiva: 6M Belibor + 7,50%)
Postojeće stanje Novo stanje (nakon moratorijuma)
Preostali broj anuiteta: 52 52
Mesečna obaveza: RSD 8,769.76 RSD 8,874.84
Ukupna kamata koja se raspoređuje na preostali rok: RSD 5,464.29

Primer: tri  mesečne obaveze obuhvaćene moratorijumom (jul, avgust, septembar)

Iznos kredita: RSD 600.000
Kamatna stopa: 8.73% (promenljiva: 6M Belibor + 7,50%)
Ugovoreni rok: 95 meseci
Postojeće stanje Novo stanje (nakon moratorijuma)
Preostali broj anuiteta 53 53
Mesečna obaveza: RSD 8,769.76 RSD  8,925.64
Ukupna kamata koja se raspoređuje na preostali rok: RSD 8,261.76

Ostale reprezentativne primere možete pronaći na ovom linku.

 


 

Kod kredita, po isteku moratorijuma, period otplate produžava se za dva meseca, odnosno za tri meseca ukoliko su i obaveze iz jula 2020. obuhvaćene moratorijumom.

Dozvoljena prekoračenja po računima koja ističu u periodu od 1. avgusta do 30. septembra 2020. godine (kraj dana), biće automatski produžena za dva meseca ukoliko je klijent pravno lice ili preduzetnik, odnosno za 12 meseci ukoliko je klijent fizičko lice.

Kreditne kartice koje ističu u periodu od 1. avgusta do 30. septembra 2020. godine (kraj dana) biće automatski reizdate na rok od tri godine ukoliko je klijent fizičko lice, dok će limiti po kreditnim karticama za pravna lica i preduzetnike biti produženi za period trajanja moratorijuma.

Nakon isteka moratorijuma, otplata obaveza po kreditima, dozvoljenim prekoračenjima, kreditnim karticama nastavlja se u skladu sa ugovorenom dinamikom otplate, dok kvartalne naknade po izdatim garancijama i akreditivima koje su bile obuhvaćene moratorijumom dospevaju 1. oktobra 2020. godine. Nove planove otplate banka će blagovremeno dostaviti svim svojim klijentima bez dodatnih troškova.

Nakon dostavljanja novih planova otplate za kredite, ukoliko želite, možete u roku od 7 dana iskoristiti jednu od dve dodatne mogućnosti u vezi načina otplate kreditnih obaveza koje su obuhvaćene moratorijumom, što podrazumeva da odjednom izmirite:

1. anuitete/rate koje su bile obuhvaćene moratorijumom ili
2. samo kamatu koja je obračunata tokom moratorijuma, uz produženje roka otplate kredita.

Ova ponuda se odnosi na sve klijente banke: fizička i pravna lica, preduzetnike i poljoprivrednike.

Više informacija o praktičnoj primeni Odluke Narodne banke Srbije možete pronaći na njenoj veb stranici: https://www.nbs.rs/internet/cirilica/scripts/showContent.html?id=15714&konverzija=no

S poštovanjem,

Raiffeisen banka