30 May 2022

Plaćajte onlajn Mastercard® karticom Raiffeisen banke i ostvarite keš-bek!

U periodu od 01.06. do 30.06.2022. godine korisnici Mastercard kartica Raiffeisen banke koji izvrše najmanje 3 onlajn plaćanja kod nekog od domaćih onlajn trgovaca, u ukupnom iznosu od minimum 3.000 dinara, dobijaju keš-bek (povraćaj novca) u iznosu od 1.000 dinara.

U kampanji učestvuju debitne i kreditne Mastercard kartice fizičkih lica.

Keš-bek će biti uplaćen na račun za koji je vezana kartica kojom se korisnik kvalifikovao za benefit, najkasnije u roku od 15 dana od datuma kada je izvršeno poslednje, odnosno treće onlajn plaćanje tokom promotivnog perioda.

Benefit se može ostvariti samo jednom po kartici u toku naznačenog perioda.

Domaći onlajn trgovac je trgovac koji ima registrovano sedište u Republici Srbiji, čiji je prihvatilac plaćanja karticama banka sa registrovanim sedištem u Republici Srbiji. Onlajn plaćanja koja ne učestvuju u promociji su transakcije koje se odnose na kockanje i igre na sreću, kao i MoneySend i transakcije refundacije.

Detaljne Uslove kampanje možete videti ovde.