Subvencionisani kredit u saradnji sa opštinom Inđija

Izuzetno nam je zadovoljstvo da Vam ponudimo kratkoročni kredit u saradnji sa opštinom Inđija!

Da biste podneli zahtev za subvencionisani kredit, potrebno je da otvorite račun za Vaše poslovanje u Raiffeisen banci.

Detalje u vezi sa otvaranjem računa i paketima proizvoda i usluga koje imamo u ponudi, pogledajte ovde.

Rok za podnošenje zahteva je najkasnije 15.11.2019. godine, tj. najkasnije do utroška sredstava koja su budžetirana za ovaj program.

 • Kliknite ovde za detalje ponude i slanje kontakt podataka
  • Uslovi kredita

   • iznos  kredita od 300.000 do 2.000.000 dinara
   • rok otplate do 18 meseci
   • kamatna stopa 5,5% fiksno na godišnjem nivou, od čega 1,65% za korisnika kredita
   • način otplate glavnice i kamate u jednakim mesečnim ratama
   • trošak obrade zahteva – 0,5% od iznosa kredita, minimum 5.000 RSD
  • Reprezentativni primer

    

   Vrsta kredita Dinarski kredit  za preduzetnike,  neobezbeđen
   Valuta kredita RSD
   Iznos kredita 1.000.000
   Period otplate 18 meseci
   Kamatna stopa
   (na godišnjem nivou)proporcionalni metod obračuna
    

   Za klijenta: 1.65% fiksna,

   Subvencionisana kamatna stopa koju plaća Opština Inđija: 3.85% fiksna

   Ukupna kamata: 5.5 % fiksna

   Instrumenti obezbeđenja – 5 kom. blanko solo menice potpisane i overene od strane korisnika kredita

    

   Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik ili  Jemac pravno lice

   – 3 kom. blanko solo menice jemca povezanog pravnog lica

   – 5 kom. blanko solo menice jemca pravnog lica koje nije povezano pravno lice

    

   Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

   Naknada za obradu kreditnog zahteva 0,5% od iznosa kredita, min 5.000 RSD, na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno unapred pre realizacije kredita.
   1 menica 50 RSD
   Izveštaj kreditnog biroa 600 RSD za preduzetnika i 246 RSD za fizičko lice, osnivača preduzetničke radnje, za jemca privredno društvo, trošak je 600 RSD
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 640 RSD
   Mesecna naknada za vođenje tekućeg računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke  250 RSD
   Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja –
   –       Bez dodatnih troškova

    

   Reprezentativni primer za dinarski kredit – fiksna kamata – neobezbeđen

   (bez jemstva drugih pravnih lica)

   Nov klijent banke Postojeći klijent

   banke

   Iznos kredita RSD 1.000.000 RSD 1.000.000
   Rok (u mesecima) 18 18
   NKS (godišnja, fiksna)
   Kamata koju plaća klijent 1,65% 1,65%
   Subvencionisana kamata koju plaća opština Inđija 3,85% 3,85%
   Ukupna kamata 5,5% 5,5%

   EKS*

   EKS* za klijenta

   3,15%

   2,57%

   Ukupan EKS*

   7,26%

   6,66%

   UKUPNI TROŠKOVI
   Ukupan trošak kamate za klijenta 13.289,12  RSD 13.289,12  RSD
   Ukupan trošak subvencionisane kamate koju plaća   Opština Inđija 31.007,93 RSD 31.007,93 RSD
   Ukupan trošak kamate 44.297,07 RSD 44.297,07 RSD
   Trošak menica 5 x 50 RSD= 250 RSD 5 x 50 RSD= 250 RSD
   Trošak osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 600 RSD 600 RSD
   Trošak osnovnog izveštaja Kreditnog biroa za osnivača 246 RSD 246 RSD
   Provizija za obradu zahteva 5.000 RSD 5.000 RSD
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu (odnosi se na preduzetnike) 640 RSD 640 RSD
   Naknada za vođenje tekućeg računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke** 17 x 250.00 = 4.250.00 RSD
   *Obračun EKS−a je izvršen na dan 10.08.2019. godine
   **Za postojeće klijente banke, trošak mesečnog održavanja računa/paketa ne ulazi u obračun efektivne kamatne stope

    

    

  • POŠALJITE UPIT

   Ukoliko ste zainteresovani, molimo vas, popunite ovu formu.