Kako da apliciram za debitnu karticu?

Debitna kartica se podrazumeva, a u slučaju DinaCard ona je i identifikacioni dokument za svakog vlasnika tekućeg računa na koji dobija platu, penziju ili neku drugu vrstu uplate. Apliciranje za debitnu karticu je vrlo jednostavno, a potrebno je otvoriti tekući račun u Raiffeisen banci i podneti zahtev.

Naša banka, osim prve domaće kartice, u ponudi ima i debitnu karticu iz sistema Visa – Debit

Osnovni i još poneki uslov

Osnovni uslov da biste imali debitne kartice je da imate otvoren transakcioni račun za koji se vezuje kartica. Ona vam omogućava da trošite novac koji već imate na računu. Takođe, da biste mogli da imate debitnu karticu, morate da budete i punoletni građanin Srbije, a dve iz sistema Visa može da dobije i svako strano fizičko lice koje je zaposleno u ambasadi, diplomatsko-konzularnom predstavništvu ili stranac koji ima prebivalište na teritoriji Srbije.

Zahtev da dobijete debitnu karticu možete da podnesete u Raiffeisen banci  ili elektronski. Na sajtu banke se nalazi zahtev za otvaranje računa i izdavanje debitnih kartica.

Dina obavezna

Debitna kartica (koja je obavezna) je prva nacionalna DinaCard, koja služi i za identifikaciju vlasnika tekućeg računa, a osim nje odobrava se i Visa Debit i ona spada u dodatne kartice. Svaka kartica, iako je debitna, ima svoje specifičnosti, ali je svima jedno zajedničko – procedura i uslovi za izdavanje.

Na jednu osnovnu karticu može biti izdato više dodatnih kartica, a sve transakcije koje se ostvare terete tekući račun osnovne kartice.

Zahtev za odobravanje DinaCard kartice možete podneti jednostavnim popunjavanjem zahteva i to samo prostora za ime, prezime, i-mejl adresu i mobilni broj telefona, a službenik Raiffeisen banke će vas ubrzo kontaktirati sa detaljima ponude za otvaranje tekućeg računa i izdavanje debitne kartice.

Šta možete sa Visa Debit debitnom karticom?

Osim što služi za plaćanje roba i usluga, kao i za podizanje gotovine na bankomatima u Srbiji i inostranstvu, sa Visa Debit postoji mogućnost plaćanja putem interneta. Kartica se izdaje i važi do roka koji je naznačen na kartici (36 meseci), a nakon tog roka se reizdaje. Ako je koriste u okviru Paketa proizvoda i usluga, korisnici ove kartice oslobođeni su plaćanja godišnje članarine sve dok se ova kartica koristi u okviru paketa.