Kako do stambenog kredita?

Kupovina stana spada među najvažnije odluke koje donosimo u životu. Takav poduhvat ne znači samo pronaći zgradu na dobroj lokaciji i odabrati stan željene kvadrature ili povoljne strukture nekretnine. Jedna od ključnih stvari kada dođe trenutak da sebi priuštimo komforan dom svakako su - uslovi kupovine.

Stambeni kredit danas spada među najzastupljenije načine za željeno useljenje u novi stan.

I kao što nije svejedno kako će nam izgledati i gde će biti izabrani stan, tako su izuzetno važne i okolnosti pod kojima se u njega useljavamo, odnosno, kakav smo stambeni kredit odabrali, u kojoj banci smo ga uzeli, pod kojim uslovima, koliko brzo i da li je sve završeno bez previše napora.

Put ka novom stanu preko stambenog kredita ima nekoliko faza.

Kako da odaberem banku?

Stambeni kredit je obaveza koju preuzimamo na sebe u narednih 15 ili 20, pa čak i više godina. Zbog dugog ugovornog odnosa, od najvećeg značaja je temeljno promišljena odluka kod koje banke se uzima kredit.

Pravilan odabir banke jedan je od osnovnih koraka na tom putu kupovine nekretnine.

Osim ukupne cene kredita, kao i cene kupljene nekretnine, za buduće vlasnike je od velike važnosti procena svih pogodnosti koje jedna banka omogućava u procesu otplate kredita, kao i pouzdanost banke kao partnera sa kojim ćemo biti u obligacionom odnosu 15 i više godina.

Ključno je sagledati zbir faktora koji pokazuju poslovanje banke u ovoj oblasti: da li će biti uvek na raspolaganju od prvog trenutka, koliko dugo traje procedura pribavljanja neophodne dokumentacije, kakvu podršku zaposleni banke pružaju klijentu, koliko brzo se kredit odobrava, da li je proces olakšan za budućeg korisnika kredita, i, konačno, kakvu sigurnost banka predviđa da pruži u godinama otplate koje slede.

Preporuke drugih klijenata, kao rezultat dobrih iskustava, takođe su jedan od faktora koji može značajno da ukaže na pravilan izbor.

Kako da započnem proces apliciranja?

Kako najveći broj budućih korisnika stambenih kredita nema prethodno iskustvo u poslovanju sa bankama u ovoj oblasti, prvi koraci, praćeni brojnim pitanjima, mogu da deluju čak i obeshrabrujuće za pojedince.

Dvadeset godina u oblasti stambenog kreditiranja u Srbiji, Raiffeisen banci je donelo obilje iskustva koje danas omogućava da se temeljno sagledaju potrebe svakog klijenta ponaosob i izađe im se u susret, u okolnostima koje se prilagođavaju vremenu i potrebama budućeg korisnika kredita.

Kada se budući kupac stana obrati banci tu su stručni specijalisti za stambene kredite koji mu stoje na raspolaganju i vode ga kroz kompletan proces, od prvog poziva do realizacije kredita.

Zato što su vreme i obaveze klijenata važni, tu je jedna bitna pogodnost: planovi mogu da krenu da se ostvaruju bez dolaska u filijalu. Jednostavno, u 21. veku, sa svim mogućnostima komunikacije koje postoje, obezbeđena je potraga za povoljnim stambenim kreditom bez velikog napora.

Gde god se nalazio, svako ko je zainteresovan za stambeni kredit može da najpre obavi video sastanak sa specijalistima banke, iz automobila, prevoza, kancelarije, sa odmora ili bilo kog odgovarajućeg mesta. Video sastanak se lako zakazuje preko sajta banke.

Koliko je komplikovan proces za stambeni kredit?

Za mnoge podnosioce brzina rešavanja zahteva za kredit je jedno od pitanja na vrhu liste.
Jer, postoje situacije kada se, na primer, željeni stan dopada još nekom ko žuri da ga kupi, kada prodavac želi da ga što pre proda, ili kada budući kupac ostavi kaparu koja može da propadne ukoliko banka ne reaguje na vreme i odobri kredit.

U Raiffeisen banci je postupak tako koncipiran da se završava u kratkom roku.

Da bi sve što kraće trajalo, od izuzetne važnosti je brzo pribavljanje dokumentacije neophodne za kupovinu stana. S obzirom na visoku digitalizaciju svojih usluga, banka čak ima i opciju da se neophodna dokumenta dostave u elektronskom PDF formatu, što izuzetno smanjuje složenost u ovom delu procesa. Skenove ili PDF izvode moguće je u određenim slučajevima dostaviti putem mejla, preko mobilnog telefona, lap topa ili kućnog računara, gde god da se zainteresovani kupac stana nalazi, a u skladu sa poslovnom praksom banke.

Fiksna ili promenljiva kamata?

S obzirom da korišćenje stambenog kredita ima dug uticaj na kupca do kraja otplate i da kamatna stopa spada u najbitnije tačke ugovora sa bankom, neophodno je poznavati karakteristike modela kamatnih stopa.

Od tri modela, dva su sa promenljivom kamatnom stopom, a jedan sa fiksnom kamatnom stopom tokom celog perioda otplate.

Zašto je važno postojanje ovih mogućnosti izbora?

Svaki od njih ima svoje povoljnosti: kada tržište finansija ohrabruje promenljive kamatne stope, klijentima je to najbolja opcija. Sa druge strane, klijenti Raiffeisen banke mogu da izaberu model fiksne kamatne stope koji ih dugoročno ne izlaže potencijalnim turbulencijama na tržištu.

Izbor modela kamatne stope je od velike važnosti, posebno kod kredita sa dugim rokom otplate.

Kako da osiguram kredit?

Mnoge banke omogućavaju razne vrste pogodnosti, kreirane da olakšaju buduću egzistenciju klijenta u novom stanu dok se otplaćuje kredit.

U Raiffeisen banci tako ističemo mogućnost zaključenja polise životnog osiguranja i osiguranja nepokretnosti bez odlaska u osiguravajuću kuću, delimičnu ili potpunu prevremenu otplatu stambenog kredita pre roka ili mogućnost uključivanja sadužnika u cilju povećanja kreditne sposobnosti.

Takođe, jedna od pogodnosti je i to da korisnik kredita ne mora biti i kupac nepokretnosti već to može biti, na primer, bračni partner, dete ili roditelj.

U svakom trenutku tokom otplate stambenog kredita, Raiffeisen banka izlazi u susret i po pitanju aneksiranja kreditne partije u otplati poput skraćenja roka otplate, zamene hipoteke i slično.