Saveti kako upravljati kartičnim troškovima

Niste sigurni da li pametno raspolažete i upravljate novcem?

Kad već koristite kreditne kartice, imajte na umu da to ne znači puko trošenje, već i upravljanje troškovima, a to činite kako biste predupredili situaciju po vas finansijski nepovoljnu.

Da biste lakše upravljali kartičnim troškovima, uvek imajte na umu koliki su vam prihodi, ono na šta mesečno možete da računate kao priliv novca (zarada, honorari, prihodi od izdavanja, ugovora o delu, stipendije…).

Na drugoj su rashodi u koje ubrajate sve kupovine, a platili ste ih bezgotovinski karticom, kao i naknade koje plaćate za korišćenje kartice. Ako imate jasnu evidenciju i jedne (prihodne) i druge (rashodne) strane, imaćete jasan prikaz vaših finansija i moći ćete da planirate racionalno potrošnju.

Za početak, morate znati koliko vas upotreba kartica mesečno odnosno godišnje košta. Pažljivom analizom trošenja, kartice mogu da vam postanu čak i odličan instrument kreditiranja. Dobro se informišite i o svim povoljnostima koje vam određena kartica pruža, ali i o troškovima koje njenom upotrebom imate.

U slučaju Dinakarda, koja je debitna kartica i ujedno je i identifikacioni dokument za vlasnike tekućih računa, ne plaćate godišnju članarinu. Za pojedine debitne kartice plaća se godišnja članarina, dok za neke se obračunava mesečna.

Ako ste korisnik Visa Debit kartice u okviru Paketa proizvoda, oslobođeni ste plaćanja godišnje članarine, u protivnom ona košta 1.000 dinara, a naplaćuje se i izdavanje dodatne 590 dinara.

Imajte na umu da za podizanje debitnim karticama gotovine na bankomatima i šalterima Rajfajzen banke nećete plaćati nikakvu naknadu, dok se ona zaračunava ako to činite na bankomatima ili šalterima drugih banaka ili inostranstvu.

Kod kreditnih kartica osnovni savet kada upravljate troškovima jeste da se ne pogubite u ratama. Šta to znači? Redovno zapisujte obaveze, koliko ste uplatili po jednoj transakciji i koliko vam je preostalo kao dug.

Visa revolving je kreditna kartica. U zavisnosti od iznosa obračunavaju vam se i rate. Tako, ako potrošite od 3.000 do 15.000, dinara to ćete platiti na tri rate, na šest rata su iznosi od 15.001 do 30.000 dinara, dok na 12 rata više od 30.000 dinara.

Ovo važi i za kupovine u inostranstvu. Od 40 do 130 evra potrošnje je na tri rate, šest je 130,01 do 250 evra, a 12 rata više od 250 evra.

Kada obavite kupovinu, obračunava se periodična (mesečna) članarina za korišćenje kreditne kartice od 230 dinara. Ukoliko nemate mogućnosti da izmirite ratu, ova kartica vam omogućava da to učinite uplatom pet odsto od te rate. Ono što treba da znate je da preko ove kartice plaćate i osiguranje od posledica nesrećnog slučaja koje mesečno iznosi 20 dinara, a takođe izdvajate i za kombinovano osiguranje finansijskih gubitaka korisnika platne kartice (gubitak, krađa i krađa podataka sa kartice – skiming), a to je takođe mesečni izdatak i iznosi 40 dinara. U slučaju da zahtev za kreditnu karticu podnesete onlajn, niste u obavezi da se opredelite za osiguranje, tako da nemate taj trošak.

Svaka rata dospeva bez kamate i samo u slučaju njenog neplaćanja ili delimičnog plaćanja po dospeću, celokupan iznos dospele rate ili neplaćeni deo dospele rate će preći u revolving naplatu. Svaka sledeća rata koja dospeva na naplatu, dospeva bez kamate tako da klijent neplaćanjem jedne rate (ili delimičnim plaćanjem jedne rate) ne gubi privilegiju plaćanja rata bez kamate.

Mastercard WEB kreditna kartica kombinuje dva principa otplate – installment (jednake mesečne rate) i revolving (pet odsto od ostatka duga). Njena specifičnost i način kako se dobija. Nakon što odaberete željeni proizvod u vodećim maloprodajnim objektima na tržištu a zatim na licu mesta popunite i predate zahtev za Mastercard WEB kreditnu karticu i posle isteka četiri meseca, uz urednu otplatu inicijalne kupovine, banka vam šalje karticu na kućnu adresu.