Pogodnosti platnog računa za mlade

Raiffeisen CLUB platni račun namenjen je isključivo mladima koji žele da se finansijski osamostale, a još uvek nemaju stalno zaposlenje. Raiffeisen CLUB je dostupan mladima od 18 do 26 godina, koji još uvek nisu zasnovali radni odnos, bez naknade za vođenje platnog računa.

Uz Raiffeisen CLUB dinarski tekući račun možeš da koristiš i sledeće pogodnosti:

  • Elektronsko i mobilno bankarstvo – 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, omogućava ti da uštediš svoje vreme i novac jer transakcije možeš da izvršiš bez čekanja u redovima i bez naknade za bezgotovinske prenose novčanih sredstava u dinarima u zemlji,
  • Mastercard debitnu karticu –  bez naknade za izdavanje i bez periodične članarine za korišćenje kartice, sa kojom možeš da plaćaš robu i usluge u zemlji i inostranstvu, podižeš gotovinu na bankomatima, kao i da kupuješ putem interneta!

*Kada vlasnik računa zasnuje radni odnos i primi uplatu zarade na Raiffeisen Club platni račun ili navrši 26. godina života, naknada za vođenje platnog računa će se obračunavati prema Tarifi naknada i troškova banke za usluge fizičkim licima koja tada bude važila.

Agencija za osiguranje depozita.