Saveti kako odabrati pravu platnu karticu

Ponuda kartica u bankama kontantno raste, tako da je sve teže da se opredeliti se za onu koja odgovara baš vašim potrebama. I sami bankarski nazivi kartica mogu da budu zbunjujući: debitna ili kreditna, revolving ili installment? Ono što je zajedničko – sve kartice služe za plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu, kao i za plaćanje preko interneta.

Debitne kartice su “vezane” za vaš tekući dinarski ili devizni račun i njihovim korišćenjem trošite sredstva koja imate na ovim računima.

Sa druge strane, kreditne kartice su atraktivne za građane kojima je potreban dodatni novac za planirane ili nepredviđene troškove, a ne žele da se opredele za neki model keš kredita.

One su posebno pogodne jer vam omogućavaju da na brz i jednostavan način dođete do kreditnih do sredstava, a da finansijske obaveze otplaćujete u fleksibilnim rokovima i u mesečnim iznosima koji odgovaraju mesečnim primanjima. Kreditne kartice koje funkcionišu kao gotovinski krediti, kao na primer takozvane „installment“ kartice, pogodne su za one koji žele da upravljaju svojim finansijama sa jasnim planom otplate, budući da svaka potrošnja predstavlja jedan kredit koji se raspoređuje u više mesečnih rata. Na taj način, korisnici kartice praktično imaju više gotovinskih kredita u svom novčaniku, koje mogu da koriste u skladu sa svojim potrebama, odnosno, mogu da izvrše prevremenu otplatu svakog pojedinačno.

Sa druge strane, kreditne kartice koje funkcionišu po takozvanom „revolving“ principu, omogućavaju korisniku da mesečnom uplatom minimalnog procenta utrošenih sredstava u prethodnom mesecu izmiri svoje mesečne obaveze. Kod obe kreditne kartice redovnom mesečnom uplatom obnavlja se odobreni iznos, koji se može ponovo koristiti u narednim mesecima.

Raiffeisen banka u svojoj ponudi ima i kreditnu karticu koja kombinuje ova dva principa. Prilikom plaćanja na prodajnim mestima ili putem interneta,  svi iznosi veći od pomenutih automatski se dele na 3, 6 ili 12 mesečnih rata, u zavisnosti od utrošenog iznosa. Otplata iznosa manjih od 5.000 dinara, odnosno 40 evra, vrši se po takozvanom revolving principu i ne deli se na rate. Uplatom dospelih rata do datuma dospeća, kao i uplatom celopkupne potrošnje koja nije podeljena na rate, obezbeđujete mogućnost da utrošena sredstva koristite bez plaćanja kamate. Ovu karticu jedinstvenom na našem tržištu čini i to što se njome mogu vršiti plaćanja na rate i u inostranstvu.