Šta je trajni nalog i čemu on služi?

Trajni nalog

Raiffeisen banka pruža mogućnost klijentima da svoje obaveze plaćaju putem trajnog naloga.

Trajni nalog se može koristiti za izmirivanje redovnih mesečnih obaveza plaćanjem sa tekućeg računa (direktna zaduženja).

Trajni nalog se može koristiti i za izmirivanje obaveza:

  • računa za usluge fiksne i mobilne telefonije – Telekom, Telenor, VIP Mobile
  • računa za struju (EPS snabdevanje)
  • računa za komunalne usluge – Infostan i Informatika
  • polisa osiguranja
  • obaveza za Raiffeisen Leasing i Raiffeisen Rent
  • plaćanje/prenos dinara sa tekućeg računa na račun bilo kog pravnog ili fizičkog lica u našoj banci ili kod drugih poslovnih banaka
  • kupovina strane valute i polaganje na devizni račun u Raiffeisen banci

Trajni nalog se može koristiti i za izmirivanje obaveza, plaćanjem sa deviznog računa:

  • osiguranje (Wiener, Grawe, Generali, Uniqa, Merkur, Sava, DDOR Novi Sad)
  • zakup stana
  • prodaja strane valute

Za ugovaranje trajnog naloga dovoljno je otvoriti račun u bilo kojoj ekspozituri Raiffeisen banke i sa sobom poneti poslednje neplaćene račune za usluge koje želite da ubuduće banka izmiruje umesto Vas, odnosno polisu osiguranja ili ugovor.

Tom prilikom potpisujete ugovor o korišćenju trajnog naloga.