Transakcije preko tekućeg računa

Platni računi namenjeni su svima građanima, bez obzira da li imaju redovna primanja (platu ili penziju) preko naše banke. Oni nude mogućnost kreiranja paket tekućeg računa, koji nosi brojne prednosti jer na jednom mestu objedinjava više proizvoda i usluga po jedinstvenoj ceni, poput dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, SMS obaveštavanja, mobilnog i elektronskog bankarstva, itd.

Međutim, postoje i neke osnovne transakcije koje su veoma korisne, a možete ih obavljati ukoliko posedujete otvoreni tekući račun:

  • Usluga trajnog naloga – može se koristiti za izmirivanje redovnih mesečnih obaveza plaćanjem sa tekućeg računa (direktna zaduženja),
  • Bezgotovinski prenos novčanih sredstava sa deviznog tekućeg računa (plaćanje prema inostranstvu po osnovu tekućih i kapitalnih poslova, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju),
  • Menjačnica (otkup i prodaja efektivnog stranog novca i čekova),
  • Prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun u evrima putem LORO doznake može se vršiti iz svih zemalja sveta,