Zašto se opredeliti za paket tekući račun

U komunikaciji sa bankama verovatno ste se često susreli sa pojmom „paketa“. On predstavlja set bankarskih proizvoda i usluga koji Vvm omogućava da sve svoje finansijske transakcije obavljate na jednom mestu i po jedinstvenoj ceni.

Jednim dolaskom u banku istovremeno možete ugovoriti više proizvoda i usluga kao što su tekući račun, devizni račun, platne kartice, trajni nalog, elektronsko bankarstvo, SMS obaveštavanje, pozajmica po tekućem računu… Sami odlučujete koje od ponuđenih proizvoda i usluga želite da uključite u paket, a uvek možete naknadno da se opredelite za neki novi proizvod ili uslugu.

Naknada za paket plaća se mesečno i povoljnija je od naknada koje biste platili koristeći ove proizvode i usluge pojedinačno. Vođenje tekućeg računa, članarine za platne kartice, kamate na dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, korišćenje elektronskog bankarstva, usluga SMS obaveštavanja i ostale usluge u okviru paketa koštaju manje. Pri tome, trošak korišćenja proizvoda i usluga iz paketa je ravnomerno raspoređen tokom cele godine i plaća se mesečno, automatskim zaduživanjem vašeg tekućeg računa.

Pored finansijskog aspekta, prednost korišćenja paketa proizvoda i usluga jeste i u komforu koji Vam omogućava elektronsko bankarstvo. Koristeći internet i elektronsko bankarstvo, na jednostavan i komforan način, bez dolaska u filijalu, možete imati uvid u sve proizvode i usluge u paketu, plaćati račune, vršiti prenos sredstava sa računa na račun, obavljati menjačke poslove bez provizije…

Prilikom odabira „paketa“, potrebno je pre svega da dobro razmislite o tome kakve su zapravo vaše potrebe i koji proizvodi i usluge su vam najkorisniji. U tome vam mogu pomoći i zaposleni u banci, koji su tu da vam svojim savetima i informacijama pomognu da napravite dobar izbor.