01 Apr 2022

Raiffeisen banka a.d. Beograd uspešno realizovala akviziciju Crédit Agricole Srbija A.D. Novi Sad

Beograd, 1. april 2022. Raiffeisen banka a.d. Beograd saopštava da je, nakon dobijanja saglasnosti Narodne banke Srbije i nadležnih regulatornih tela, uspešno realizovala akviziciju 100 odsto akcija Crédit Agricole Srbija (Crédit Agricole Srbija A.D. Novi Sad i CA Leasing Srbija d.o.o) od Crédit Agricole S.A.

„Ovom akvizicijom realizujemo dugoročne strateške planove o proširenju poslovanja u Srbiji”, izjavio je ovim povodom Zoran Petrović, predsednik Izvršnog odbora Raiffeisen banke. „Ponosni smo zbog činjenice da je naša centrala, Raiffeisen Bank International, prepoznala potencijal u Srbiji i podržala nas u nameri da se još bolje pozicioniramo na tržištu. Zahvaljujemo i Narodnoj banci Srbije na visoko profesionalnom pristupu u procesu odobrenja ove akvizicije. Pojačani kvalitetnom ponudom proizvoda i usluga, ali pre svega ljudskim kapitalom Crédit Agricole-a, bićemo u mogućnosti da još većem broju klijenata u svim segmentima poslovanja pružimo superiorno korisničko iskustvo i postanemo banka koju preporučuje najveći broj građana i kompanija u Srbiji“, dodao je on.

Proces akvizicije započet je u avgustu prošle godine potpisivanjem ugovora, a spajanje Raiffeisen banke i Crédit Agricole Srbija A.D. Novi Sad se očekuje do kraja drugog kvartala 2023. godine. Zahvaljujući tome, očekuje se da će Raiffeisen banka povećati svoje tržišno učešće u Srbiji na 12%* i zauzeti treću poziciju* po vrednosti ukupne bilansne aktive. Kreditni portfolio Raiffeisen banke bi nakon pripajanja Crédit Agricole banke trebalo da dostigne vrednost od gotovo tri milijarde evra, a baza aktivnih klijenata da premaši broj od million korisnika.

„Crédit Agricole na najbolji način dopunjuje poslovanje Raiffeisen grupacije u Srbiji, zahvaljujući komplementarnom poslovnom modelu i istim vrednostima koje negujemo. Naši klijenti će nastaviti da dobijaju uslugu visokog kvaliteta na koju su navikli. Radujemo se započinjanju ovog zajedničkog puta i građenju još snažnije banke, koja će, zahvaljujući  inovativnosti usluge, imati još veću konkurentnost”, istakao je Petar Jovanović, novi predsednik Izvršnog odbora Crédit Agricole banke i dosadašnji zamenik predsednika Izvršnog odbora Raiffeisen banke.

*Podaci o tržišnom učešću i poziciji na tržištu se zasnivaju na poslednjim raspoloživim podacima objavljenim od strane NBS, sa stanjem na dan 30.09.2021.

 


Pitanja i odgovori


 

FIZIČKA LICA

 

 1. Da li se zbog prodaje nešto menja u mom poslovanju sa Crédit Agricole bankom?

Ne, za Vas, kao našeg klijenta, trenutno se ništa ne menja. Nastavljate da obavljate poslove sa Crédit Agricole bankom kao i do sada.

 1. Da li je sada potrebno da kao klijent nešto preduzmem?

Nije potrebno da bilo šta preduzimate i da se lično angažujete. O svim eventualnim budućim promenama bićete blagovremeno obavešteni s naše strane.

 1. Da li posle prodaje Crédit Agricole banke Raiffeisen banci mogu i u ekspoziturama Raiffeisen banke da obavljam sve poslove koje sam dosad obavljao/la u Crédit Agricole ekspoziturama?

U ovom trenutku još uvek ne. Sve radnje koje zahtevaju odlazak u ekspozituru, Vi, kao klijent Crédit Agricole banke, nastavljate da obavljate, kao i do sada, u ekspoziturama Crédit Agricole banke.

Banke Crédit Agricole i Raiffeisen banka Srbija su i dalje dva odvojena pravna lica i posluju kao dve odvojene banke, koje su članice iste grupacije. Danom preuzimanja Credit Agricole-a od strane Raiffeisen banke, počinje proces integracije koji će trajati oko godinu dana.

Period tranzicije i potpune integracije je dug proces, koji je uslovljen ispunjenjem niza tehničkih i pravnih preduslova.

 1. Da li mogu da nastavim da koristim Crédit Agricole aplikacije za mobilno i internet bankarstvo? Ako ne, da li moram da dolazim u banku da bih instalirao/la novu aplikaciju?

Trenutno se ništa ne menja u vezi sa aplikacijama za mobilno i internet bankarstvo. Kao i do sada, nastavljate da koristite postojeće aplikacije Crédit Agricole banke.

 1. Da li će moje Crédit Agricole kartice normalno funkcionisati ili treba da dođem da ih zamenim?

Kartice Crédit Agricole banke (kako debitne, tako i kreditne) će funkcionisati normalno kao i do sad. Banka će Vas blagovremeno informisati kada Vaša kartica treba da bude zamenjena, odnosno kada bude istekla.

 1. Da li će nekome ko ima račun u Crédit Agricole banci i Raiffeisen banci ostati oba računa?

Da, oba računa će ostati aktivna. Saradnju i sa Crédit Agricole i sa Raiffeisen bankom

nastavljate kao i do sada, prema ugovorima koje ste potpisali sa svakom od banaka, odnosno u skladu sa njihovim Opštim uslovima poslovanja.

 

 


 

PRAVNA LICA

 

 1. Da li se zbog prodaje nešto menja u mom poslovanju sa Crédit Agricole bankom?

Ne, za Vas, kao našeg klijenta, trenutno se ništa ne menja. Nastavljate da obavljate poslove sa Crédit Agricole bankom kao i do sada.

 1. Da li je sada potrebno da kao klijent CA banke nešto preduzmem?

Nije potrebno da bilo šta preduzimate i da se lično angažujete. O svim eventualnim budućim promenama bićete blagovremeno obavešteni s naše strane.

 1. Da li posle prodaje Crédit Agricole banke Raiffeisen banci mogu i u ekspoziturama Raiffeisen banke da obavljam sve poslove koje sam dosad obavljao/la u Crédit Agricole ekspoziturama?

U ovom trenutku još uvek ne. Sve poslove koje zahtevaju odlazak u ekspozituru, Vi, kao klijent Crédit Agricole banke, nastavljate da obavljate, kao i do sada, u ekspoziturama Crédit Agricole banke.

Banke Crédit Agricole i Raiffeisen banka Srbija su i dalje dva odvojena pravna lica i posluju kao dve odvojene banke, koje su članice iste grupacije. Danom preuzimanja Credit Agricole-a od strane Raiffeisen banke, počinje proces integracije koji će trajati oko godinu.

Period tranzicije i potpune integracije je dug proces, koji je uslovljen ispunjenjem niza tehničkih i pravnih preduslova.

 1. Da li će se i kada menjati brojevi računa u Credit Agricole-u?

Brojevi računa se neće menjati do potpune integracije, tj. spajanja dve banke u jednu. Očekivani period je 12 meseci od dana preuzimanja Credit Agricole banke od strane Raiffeisena, odnosno do kraja drugog kvartala 2023. O svemu ćete biti blagovremeno obavešteni s naše strane.

 1. Da li mogu da nastavim da koristim Crédit Agricole aplikacije za mobilno i internet bankarstvo? Ako ne, da li moram da dolazim u banku da bih instalirao/la novu aplikaciju?

Trenutno se ništa ne menja u vezi sa aplikacijama za mobilno i internet bankarstvo. Kao i do sada, nastavljate da koristite postojeće aplikacije Crédit Agricole banke.

 1. Da li će biznis Crédit Agricole kartice normalno funkcionisati ili treba da dođem da ih zamenim?

Biznis kartice Crédit Agricole banke (kako debitne, tako i kreditne) će funkcionisati normalno kao i do sad. Banka će Vas blagovremeno informisati kada Vaša kartica treba da bude zamenjena, odnosno kada bude istekla.

 1. Da li će nekome ko ima račun u Crédit Agricole banci i Raiffeisen banci ostati oba računa?

Da, oba računa će ostati aktivna. Saradnju i sa Crédit Agricole i sa Raiffeisen bankom

nastavljate kao i do sada, prema ugovorima koje ste potpisali sa svakom od banaka, odnosno u skladu sa njihovim Opštim uslovima poslovanja.