11 Feb 2020

Raiffeisen banka odobrava start ap kredite malim preduzećima i preduzetnicima

Raiffeisen banka je jedna od partnerskih banaka koja će realizovati Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja, a koji sprovodi Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije i uz podršku Nemačke razvojne banke KfW.

Banka će putem svojih kredita omogućiti korišćenje programa preduzetnicima i privrednim društvima razvrstanim na mikro i mala privredna društva, koji su osnovani i registrovani kod Agencije za privredne registre Republike Srbije, i koji u momentu podnošenja zahteva za kreditiranje, garanciju i dodelu bespovratnih sredstava, obavljaju registrovanu delatnost u vremenskom intervalu od najmanje 12 meseci do najviše 24 meseca.

U cilju realizacije ovog programa Raiffesien banka nudi kredite u dinarima sa fiksnom kamatnom stopom, i to za finansiranje obrtnih sredstava sa rokom otplate od 36 meseci, kao i za investicije, na rok otplate od 60 meseci. Minimalni iznos kredita je RSD 150.000, a maksimalni RSD 3.600.000.

Sve ostale uslove učešća u Programu i detalje o neophodnoj dokumentaciji, zainteresovani mali privrednici mogu pronaći na sajtu Privredne komore Srbije  https://pks.rs/komorske-usluge/start-up, a više informacija o uslovima kreditiranja mogu dobiti u najbližoj filijali ili pozivom broja telefona 011 302 6800.