12 Jun 2019

Raiffeisen Research – Analiza inflacije u maju

Nakon aprilskog rasta potrošačkih cena od 0,7% mesečno, u maju je zabeležena deflacija (-0,3% mesečno), usled pada cena hrane i bezalkoholnih pića (-1,5% mesečno). Na godišnjem nivou, inflacija je očekivano usporila rast na čak 2,2% nakon rasta od 3,1% u aprilu mesecu usled efekta nešto više baze kod cena hrane i bezalkoholnih pića i cena alkoholnih pića i duvana. Majska inflacija je i dalje u okviru inflacionog targeta (3% +/- 1,5pp) ali je sad dosta ispod centralne vrednosti projekcije.

Usporavanje rasta indeksa potrošačkih cena u maju bio je podstaknut usporavanjem rasta cena hrane i bezalkoholnih pića (+2,7%) nakon rasta od 5,5% u aprilu. Međutim, cene alkoholnih pića i duvana (+5,2%) su zadržale visoku stopu rasta (april: 5,3%). Očekujemo da će potrošačke cene imati i dalje silaznu putanju, iako postoji rizik zaustavljanja/usporavanja pada inflacije zbog poplava čiji efekat na poljoprivredu tek treba biti sagledan. Naravno, rizik predstavlja i neizvesno kretanje cena nafte na svetskim tržištima (i pored pada cena ove robe od početka godine). Uzevši sve u obzir očekujemo da će se inflacija kretati u rasponu od 1,5% do 2,5% do kraja godine. Ovakav sentiment inflacije (pored povećanih rizika ostvarenja projektovanog rasta domaće ekonomije od 3,5%) podržava prognozu referentne kamatne stope na nivou od 3,0% do kraja godine.

Izdavač: Raiffeisen banka a.d. Beograd, Ðorđa Stanojevića 6, Belgrade (“ RBRS”)

Sadržaj dokumenta, ili bilo koji njegov deo, ne mogu se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje vrste imovine ili prava. Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije objavljene u dokumentu zasnivaju se na javnim statističkim i ostalim informacijama koje potiču iz izvora u čiju potpunost i pouzdanost Raiffeisen banka a.d. ne sumnja, ali za koju ne može da garantuje. Stoga su sve informacije date u ovom izveštaju podložne promenama koje zavise od promena izvora informacija, kao i od promena koje nastupe od trenutka pisanja ili objavljivanja teksta do njegovog čitanja. Informacije u izveštaju su isključivo informativnog karaktera i neće se smatrati savetom ili ponudom za kupovinu ili prodaju bilo kog od instrumenata investiranja predviđenog zakonima koji uređuju tržište kapitala u Republici Srbiji ili drugim zemljama. Dokument ili njegovi delovi ne mogu se kopirati ili na bilo koji drugi način reprodukovati bez navođenja izvora.