11 Jul 2019

Raiffeisen Research – Analiza odluke NBS o referentnoj kamatnoj stopi

Iako je prema Bloomberg anketi tržište očekivalo da će referentna kamatna stopa ostati nepromenjena na nivou od 3% (samo jedan analitičar je očekivao smanjenje ove stope), Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) doneo je odluku da smanji stopu za 25 baznih poena na 2,75%. Ovo je prvo smanjenje od aprila 2018. godine kada je ova stopa smanjena za 50 baznih poena na 3%. Niska i stabilna inflacija, kao i namera da se podstakne privredni rast ključni su razlozi donošenja odluke, kada su u pitanju domaći faktori. Pored toga, najave ubrzanog smanjenja kamatne stope FED-a, kao i iznenadna promena pravca ECB-a u smislu mogućeg smanjenja depozitne stope (trenutno -0,40%) i ponovnog uvođenja kupovine obveznica (čije zvanične odluke tek očekujemo u narednim mesecima), dodatno su podstakle NBS u donošenju odluke da smanji ovu stopu.

Pored niske i stabilne inflacije, mišljenja smo da je NBS prilikom donošenja odluke, uzela u obzir usporavanje ekonomije evro-zone, naročito Nemačke kao ključnog spoljnotrgovinskog partnera, koje se već od 2018. godine odražava na usporavanje domaćeg izvoza i vrlo volatilan sentiment industrijske proizvodnje, koji su u oba slučaja nastavljeni i ove godine. Dalje, u ovom trenutku ne deluje da će doći do brzog oporavka ekonomije evro-zone čije usporavanje je dobrim delom rezultat usporavanja izvozne tražnje NR Kine koja je drugi najveći spoljnotrgovinski partner EU, što će se odraziti i na domaću ekomomiju. Međutim sa druge strane, kapitalne investicije koje su u toku,  imaće pozitivan efekat i mogu delomično ublažiti gore pomenute efekte na BDP. Stabilna i niska inflacija, stabilan devizni kurs (delimično i usled deviznih intervencija), visoke devizne rezerve i poboljšana fiskalna racija svakako su garant makro-ekonomske stabilnosti i podržavaju današnje smanjenje referentne kamatne stope.

Naredna sednica na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 8. avgusta.

Raiffeisen Research tim

Sadržaj dokumenta, ili bilo koji njegov deo, ne mogu se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje vrste imovine ili prava. Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije objavljene u dokumentu zasnivaju se na javnim statističkim i ostalim informacijama koje potiču iz izvora u čiju potpunost i pouzdanost Raiffeisen banka a.d. ne sumnja, ali za koju ne može da garantuje. Stoga su sve informacije date u ovom izveštaju podložne promenama koje zavise od promena izvora informacija, kao i od promena koje nastupe od trenutka pisanja ili objavljivanja teksta do njegovog čitanja. Informacije u izveštaju su isključivo informativnog karaktera i neće se smatrati savetom ili ponudom za kupovinu ili prodaju bilo kog od instrumenata investiranja predviđenog zakonima koji uređuju tržište kapitala u Republici Srbiji ili drugim zemljama. Dokument ili njegovi delovi ne mogu se kopirati ili na bilo koji drugi način reprodukovati bez navođenja izvora.