06 Jun 2019

Raiffeisen Research – Analiza odluke NBS o referentnoj kamatnoj stopi

Kao što je tržište i očekivalo Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) je ostavio nepromenjenu referentnu kamatnu stopu (3%) usled očekivanog silaznog trenda inflacije od maja, nakon što je ovaj indikator dostigao svoj najviši nivo u aprilu mesecu (3,1%). Prema NBS-u, inflacija će imati silazni trend sve do prve polovine 2020. godine kada će se naći blizu donje granice ciljanog raspona, kada se očekuje trend blagog oporavaka rasta.

Međutim i pored niskih inflacionih očekivanja privatnog sektora i NBS-a, ova institucija je potvrdila da će nastaviti voditi opreznu monetarnu politiku i u narednom periodu usled brojnih neizvesnosti na globalnim tržištima. Na prvom mestu tu su protekcionističke mere koje usporavaju međunarodnu trgovinu i već se odražavaju na ekonomiju EU. Posledično, normalizacija monetarnih politika FED-a i ECB-a će ići dosta sporije, a pored toga postoje neizvesnosti u kojoj meri će se normalizacija razlikovati od očekivanja tržišta. Dalje, postoje neizvesnosti u pogledu kretanja cena nafte na globalnim tržištima.

Očekivanje da će inflacija na kraju godine biti ispod centralne vrednosti inflacionog targeta, kao i nešto viši rizici u smislu ostvarenja projekcije rasta BDP-a od 3,5% ove godine (uglavnom zbog sporijeg rasta ekonomije evro-zone koje već u određenoj meri utiču na domaću industrijsku proizvodnju i izvoz) svakako stvaraju prostor da referentna kamatna stopa ove godine ostane nepromenjena.

Naredna sednica na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 11. jula.

Raiffeisen Research tim

Sadržaj dokumenta, ili bilo koji njegov deo, ne mogu se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje vrste imovine ili prava. Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije objavljene u dokumentu zasnivaju se na javnim statističkim i ostalim informacijama koje potiču iz izvora u čiju potpunost i pouzdanost Raiffeisen banka a.d. ne sumnja, ali za koju ne može da garantuje. Stoga su sve informacije date u ovom izveštaju podložne promenama koje zavise od promena izvora informacija, kao i od promena koje nastupe od trenutka pisanja ili objavljivanja teksta do njegovog čitanja. Informacije u izveštaju su isključivo informativnog karaktera i neće se smatrati savetom ili ponudom za kupovinu ili prodaju bilo kog od instrumenata investiranja predviđenog zakonima koji uređuju tržište kapitala u Republici Srbiji ili drugim zemljama. Dokument ili njegovi delovi ne mogu se kopirati ili na bilo koji drugi način reprodukovati bez navođenja izvora.