17 Mar 2021

RBI: Fokus na obnovljivu energiju, postepeni prestanak korišćenja uglja

Raiffeisen Bank International (RBI) posvećen je promociji ekoloških tehnologija i još više će se usmeriti na obnovljivu energiju u budućnosti. Cilj strateške orijentacije je da proširi kreditnu izloženost prvenstveno u segmentu solarnih tehnologija i tehnologija korišćenja snage vetra, koje su u velikoj meri napredovale usled tehnološkog uzleta poslednjih godina.

U isto vreme, banka je usvojila stroga ograničenja u vezi sa postupkom postepenog prestanka korišćenja uglja. Izvršni odbor je nedavno usvojio smernicu prema kojoj će portfolio finansiranja industrije na bazi uglja od strane RBI grupacije, biti značajno smanjen. Jednostavnije rečeno, u budućnosti neće biti poslovanja sa kompanijama koje generišu preko 25% svog prihoda od eksploatacije uglja. Po analogiji, isto se primenjuje i na kompanije koje obezbeđuju energiju i trgovinu. Neće biti novih kreditnih izloženosti za postojeće ovakve klijente, a njihove obaveze moraju biti naplaćene najkasnije do 2030. godine. Od kraja 2020. godine, ukupne još nenaplaćene obaveze finansiranja koje je RBI grupacija obezbedila ovim klijentima iznosile su oko 1,4 milijarde evra, što je oko 0,7% ukupnog volumena kredita privredi širom grupacije u to vreme. Dalje, odmah stupa na snagu mera da RBI neće obezbeđivati bilo kakve nove finansijske usluge novim ili postojećim energetskim postrojenjima na ugalj ili rudnicima, niti će direktno učestvovati u (re)finansiranju takvih kompanija.

„Ovom strateškom odlukom činimo važan korak na putu da dostignemo klimatske ciljeve EU i time pokazujemo da smo dorasli zadatku kao odgovorna kompanija”, izjavio je predsednik RBI, Johan Štrobl (Johann Strobl). „Prestanak finansiranja aktivnosti u vezi sa ugljem – ne samo od strane RBI, već od strane sve više banaka širom sveta – daće dodatni zamajac nepovratnom procesu dekarbonizacije.”

Strateško pozicioniranje u pogledu obnovljivih izvora energije sledi odluku šefova država i vlada EU iz decembra 2020. godine, u kojoj su se usaglasili o smanjenju emisije gasova staklene bašte za 55% do 2030. godine u poređenju sa 1990. godinom. Na osnovu sveobuhvatne lepeze prilagođenih finansijskih proizvoda, cilj RBI je da uveća udeo kredita privredi izdatih u Beču za investicije u skladu sa ESG-smernicama (ESG: okolina, socijalno okruženje, korporativno upravljanje) sa oko 10%, kako je sada, na oko trećinu do 2025. godine.

„Finansijski sektor može značajno da doprinese dekarbonizaciji naše ekonomije i naših života u celini, kako razvijanjem održivih proizvoda, tako i savetovanjem klijenata u vezi sa prelaskom na održivo poslovanje. Aktivno ćemo podržavati naše klijente da se uključe u zelene investicije,” izjavio je Peter Lenk (Lennkh), član Izvršnog odbora nadležan za poslovanje sa privredom. „Prednosti održivog finansiranja očigledne su za naše klijente, uključujući širenje izvora finansiranja i povojnijih cena u kratkom i srednjem roku. Naposletku, ali ne i najmanje važno, to je ispravna stvar – dopunjavanje održivog poslovnog modela održivim finansiranjem zaokružuje strategiju u tom pogledu.”

Inicijativa za obnovljivu energiju u saglasnosti je sa ESG programom u RBI, čiji je cilj da dostigne jak rast segmenata ekološkog i socijalnog finansiranja u Austriji, kao i srednjoj i istočnoj Evropi. RBI je najveći izdavalac zelenih obveznica u Austriji sa ukupnim volumenom od 1,3 milijarde evra. Prema agenciji Blumberg, bila je na drugom mestu kao izdavalac zelenih ili održivih obveznica u Austriji i srednjoj i istočnoj Evropi po volumenu aranžiranom za klijente krajem 2020. godine – jedina austrijska banka među značajno većim međunarodno aktivnim institucijama (zelene obveznice su hartije od vrednosti sa fiksnom kamatom čije korišćenje sredstava mora da ima pozitivan uticaj na okolinu i/ili klimu. Održive obveznice dodatno moraju da pokažu pozitivan socijalni učinak). Potpisivanjem globalnih Principa odgovornog bankarstva UN-a kao prva austrijska banka u januaru 2021. godine, RBI je pokazala svoju pionirsku ulogu, posebno u Austriji.

Kao članica RBI grupacije, Raiffeisen banka u Srbiji je posvećena sprovođenju procesa obezbeđivanja zdravije životne sredine i održivog razvoja. “U narednom periodu ćemo veliku pažnju posvetiti pitanju odgovornog finansiranja, uz poseban akcenat na proceni uticaja aktivnosti kreditnih klijenata na životnu sredinu, a sa ciljem da se podrže dugoročno održive aktivnosti i projekti u našoj zemlji”, izjavio je ovim povodom Zoran Petrović, predsednik Izvršnog odbora Raiffeisen banke.