02 Jul 2020

RBI objavljuje drugo izdanje publikacije CEE Fintech Atlas

Raiffeisen Bank International (RBI) danas objavljuje drugo izdanje svog Fintech atlasa za srednju i istočnu evropu (CEE Fintech Atlas). Ovo izdanje daje detaljan pregled 19 finansijsko-tehnoloških ekosistema u srednjoj i istočnoj Evropi (CEE). Podaci o veličini ekosistema, najvažnijim fintecima, najvećim investitorima, kao i spremnosti stanovništva tih zemalja za digitalno bankarstvo nisu samo ažurirani. CEE Fintech Atlas 2019 se takođe fokusira na aktuelnu temu tzv. otvorenog bankarstva kao odgovor na drugu Direktivu o platnim uslugama (PSD2) Evropske unije. Takođe, nudi brojne intervjue sa najznačajnijim sagovornicima, kao što su osnivači finteka, predstavnici nacionalnih banaka i stručnjaci iz različitih organizacija povezanih sa fintecima.

Veliki potencijal srednje i istočne Evrope za finteke, koji se već pokazao u prvom izdanju „CEE Fintech Atlasa”, potvrđen je u novom izdanju. „Postoji ne samo veliki broj klijenata digitalnog bankarstva koji su zainteresovani za inovativna bankarska rešenja, već su mnoga tržišta srednje i istočne Evrope takođe postala pravi centri za finteke. Ovo se vidi po uvećanim investicijama u finteke, kao i osnivanju povezanih udruženja i programa za inkubaciju”, izjavljuje Kristijan Volf (Christian Wolf), rukovodilac za strateška partnerstva i ekosisteme pri RBI. Naspram ovog okruženja i uverena u značaj finteka, RBI rukovodi najvećim programom partnerstva sa fintecima pod nazivom Elevator Lab. Ovaj program takođe je važan izvor informacija i uključen je u izdanje CEE Fintech Atlas 2019.

Povodom objavljivanja izdanja CEE Fintech Atlasa 2019, organizovan je onlajn događaj danas popodne u 15 časova koji moderira der brutkasten, a obratiće se Kristijan Volf i Gunter Dojber (Deuber), rukovodilac za ekonomiju/fixed income/FX istraživanja u okviru Raiffeisen RESEARCH-a. Događaj će zaokružiti panel diskusija o fintecima i razvoju otvorenog bankarstva u srednjoj i istočnoj Evropi, sa nekim od ključnih igrača na polju bankarstva i finansijskih inovacija. Registracija za ovaj događaj i učešće su besplatni, stranica www.fintechatlas.com

Atlas možete preuzeti besplatno sa stranice www.fintechatlas.com